Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla nauczycieli, specjalistów, trenerów, szkoleniowców.

Cel szkolenia

Zapraszamy na szkolenie specjalistów, którzy chcieliby wykorzystać grę dr RefleksJA i materiały dydaktyczne na swoich zajęciach! Szkolenie ma na celu przedstawienie, w jaki sposób prowadzić zajęcia z wykorzystaniem gry dr RefleksJA i materiałów szkoleniowych pozwalających pracować na wartościach przedstawionych w grze!

Cele szczegółowe w oparciu o:
Wiedzę: poznanie narzędzi coachingowo-szkoleniowych pozwalających poprowadzić zajęcia z wykorzystaniem gry Refleksja https://profesus.pl/produkt/gra-refleksja/
Umiejętności: Uczestnicy będą potafili wyznaczyć sobie cele do realizacji na podstawie własnej hierarchii wartości, aby działać w zgodzie z samym sobą! Zyskają pewność siebie i wysoką samoocenę!
Postaw społecznych: Niniejsze narzędzia dydaktyczne pozwalają uczestnikom gry wyznaczyć cele do realizacji w oparciu o własne przekonania, wartości i sumienie, wypracować samoocenę i konstruktywną autorefleksję, po to, by na nowo poczuć sens w realizacji własnych postanowień i decyzji… Zainspirują do działania i zmobilizują do osiągania sukcesów w oparciu o wyznawaną hierarchę wartości i własne sumienie!

Program szkolenia

1/ Psychologia pozytywna, czyli słów kilka o tym, co daje szczęście…
2/ Wartości w życiu człowieka, czy są relatywne?
3/ Poznaj swoje wartości, swojego partnera, swojego zespołu!
4/ Mity w etyce
5/ Sumienie – męczy człowieka, czy daje poczucie satysfakcji?
6/ Wyrzuty sumienia, czyli jak pozbyć się stresu spowodowanym gryzącym sumieniem? Ćwiczenia praktyczne.
7/ Wyznaczanie celów. Ćwiczenia praktyczne.
8/ Poczucie sensu działań oparte na wyznawanych wartościach, czyli zastosowanie schodów do pokonania – stopni autorefleksji w adaptacji do gry dr RefleksJA po to, by wyznaczać możliwe do realizacji cele.
9/ Przekonania o sobie! Ćwiczenia praktyczne budujące wysokie poczucie własnej wartości.
10/ Kreatywne zarządzanie czasem, czyli słów kilka o dystraktorach i prokrastynacji. 11/ Co zrobić, by nie odkładać swoich spraw na później? „Dopóki nie będziesz cenił siebie, nie będziesz cenił swojego czasu. Dopóki nie będziesz cenił swojego czasu, nic z nim nie zrobisz”. Morgan Scott Peck
12/ Smart – cel.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Zajęcia warsztatowe z elementami wykładu

Trener

dr Aleksandra Lato

Pedagog, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca. Zajmuje się procesami poznawczymi i twórczymi, stymulacją mózgu, po to, by lepiej i sprawniej się uczył, koncentracją uwagi, prowadzi treningi biofeedback. Prowadzi indywidualne zajęcia dla dzieci i młodzieży, oraz konsultacje dla rodziców. Pomaga w nauce opierając się na metodologii pracy przyjaznej mózgowi, czyli neurodydaktyce, oraz treningach biofeedback. Stymuluje potencjał twórczy dzieci i młodzieży oraz ich zdolności intelektualne: np. myślenie abstrakcyjne, metaforyczne, dedukcyjne i indukcyjne. W swojej pracy wykorzystuje mnemotechniki, czyli techniki szybkiego zapamiętywania, uczenia się i czytania oraz innowacyjne metody dydaktyczne.

Skończyła trzy kierunki studiów wyższych ( kierunek dominujący: psychologia). Prowadzi zajęcia na uczelniach wyższych; na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu np. treningi kreatywności, komunikacji, szybkiego uczenia się z wykorzystaniem mnemotechnik, neurodydaktyki, oraz szkolenia z np. asertywności, rozwoju osobistego, zarządzania stresem i czasem. Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i Rad Pedagogicznych oraz różnych firm.  
Jest twórczynią autorskich programów i narzędzi szkoleniowych, np. kursu Lidera dla dzieci i młodzieży, jak również metodyki samodzielnego tworzenia definicji, czy stosowania metafor w perswazji i wielu innych. Stworzyła autorskie gry szkoleniowe, np. grę planszową dr RefleksJA.
W jej polu zainteresowań są: kognitywistyka, neurodydaktyka, psychologia poznawcza, twórczości i społeczna, komunikacja społeczna (interpersonalna, perswazyjna, niewerbalna, asertywna), edukacja medialna, psychologia pozytywna, rozwój osobisty. Posiada doktorat z kognitywistyki, czyli nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.
Jest autorką wielu publikacji naukowych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.