Termin, miejsce, cena

05/12/2022 Poznań
Biurowiec Omega
Ul. Dąbrowskiego 79 A - 11 piętro, 60-529 Poznań
03/02/2023 Warszawa
Ibis Hotel Ostrobramska Warszawa
Ul. Ostrobramska 36, 04-118 Warszawa
26/04/2023 Kraków
Hotel DEMEL ***
Ul. Głowackiego 22, 30-085 Kraków
15/09/2023 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
11/12/2023 Lublin
Siedziba firmy (budynek ALTER)
Al. Warszawska 102, 20-824 Lublin

Adresaci szkolenia

Szkolenie skierowane jest do:

- kadry kierowniczej oraz pracowników działów logistycznych (tj. zakupów, zaopatrzenia, dystrybucji, planowania, gospodarki magazynowej, transportu)
- analityków i planistów łańcuchów dostaw

Cel szkolenia

Zasadniczym celem szkolenia jest analiza, ocena oraz nakreślenie wymaganych usprawnień w organizacji logistyki przedsiębiorstwa i poszczególnych procesów wchodzących w jej skład. Zapoznanie z istotą i treścią procesów logistycznych, strategiami jakie nimi rządzą, zasadami i procedurami planowania i wdrażania procesów logistycznych w łańcuchach dostaw, metodami oceny kosztowej procesów i zadaniami controllingu w tym zakresie, przygotowaniem i wdrożeniem zmian w łańcuchach dostaw przedsiębiorstwa.

Uczestnik szkolenia

- nabędzie umiejętności zastosowania właściwych narzędzi niezbędnych do projektowania, optymalizacji i przebudowy procesów logistycznych w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa,
- pozna przebieg zmian organizacyjnych i sposoby ich wdrażania w firmie.

Program szkolenia

1. Analiza procesów logistycznych w przedsiębiorstwie i jego łańcuchach dostaw.  A) Definiowanie procesu logistycznego.
B) Opis procesu i tworzenie map procesów.

2. Analiza szczegółowa procesów i działań logistycznych.
A) Projektowanie przebiegów procesów logistycznych (marszrut):
- zaopatrzenia
- zarządzania zapasami
- magazynowania
- transportu
- logistyki produkcji
- dystrybucji
B) Definiowanie wymagań (potrzeb obsługi) i dysponowanych zasobów logistycznych.

3. Optymalizacja procesów logistycznych.
- Kompleksowa i zrównoważona (zbilansowana) analiza wskaźnikowa procesów logistycznych.
- Analiza i pomiar efektywności procesu logistycznego.
- Audyt procesów logistycznych.
- System informatyczny wspomagania zarządzania procesami.
- System raportowania procesów.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Formy prowadzenia zajęć: analiza przypadków praktycznych połączona z metodami i formułami obliczeniowymi, analizy, ćwiczenia i rozwiązywanie problemów, forum decyzyjne

- praktyczne formułowanie problemu - 20%
- narzędzia metodyczne - 30%
- case study, ćwiczenia i analizy rachunkowe - 50%

Trener

prof. ndzw. dr hab. inż. Bogusław Śliwczyński

Od 20 lat zajmuje się problematyką zarządzania operacyjnego przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, controllingu i kosztów oraz poprawy efektywności procesów. Ekspert / doradca zarządów wielu przedsiębiorstw, kierował lub był wykonawcą projektów dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych w zakresie doboru strategii operacyjnej, organizacji systemów zarządzania i controllingu, a także racjonalizacji procesów zakupów i zaopatrzenia, zarządzania zapasami, magazynowania, produkcji, transportu i dystrybucji. Ze względu na interdyscyplinarny obszar realizowanych prac i wymaganej w praktyce wiedzy.

Konsultant i trener kadry kierowniczej dla przedsiębiorstw wielu branż i sektorów gospodarki, w tym: motoryzacyjnej (m.in. Volkswagen, Volvo, Fiat, Lear Co), paliwowej i energetycznej (m.in. PKN Orlen, LOTOS, Zespół Elektrowni PAK), wydobywczej (m.in. Kompania Węglowa, KGHM), logistycznej (m.in. Panopa Logistik, Ponetex Logistic, Schenker), handlowej (m.in. Grupa Metro, Tesco, JMP, Intermarche, Castorama, Rossmann), produkcyjnej (m.in. Alcatel-Lucent, Ruukki, Hochland, Stalexport, SECO/Warwick, Zentis, Kompania Piwowarska, PIOMA Odlewnia). Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Logistyki i Magazynowania ds. Konsultingu, kierownik Katedry Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu, wykładowca wielu uczelni wyższych w Polsce oraz kierownik studiów podyplomowych ‘Menedżer Logistyki’. Autor ponad 80 publikacji z zakresu controllingu, zarządzania operacyjnego i logistyki, w tym m.in. książek "Controlling operacyjny łańcucha dostaw w zarządzaniu wartością produktu", "Planowanie logistyczne" i "Controlling w zarządzaniu logistyką".