"Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

nabór wniosków od 8 listopada 2022 r. do 6 grudnia 2022 r.  Maksymalne dofinansowanie 850 000 zł.

Celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych.

Środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego. Wsparcie będzie mogło obejmować także zakup wartości niematerialnych i prawnych – w postaci m.in. oprogramowania – niezbędnych do adaptacji i wdrożenia robota do działalności operacyjnej.

Program skierowany jest do podmiotów, które przynajmniej w dwóch z trzech ostatnich zamkniętych lat obrotowych osiągnęły przychody ze sprzedaży nie mniejsze, niż 3 mln zł. Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy i nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

więcej>>>>>>>>>>

 

KREDYT EKOLOGICZNY – NOWY INSTRUMENT WSPARCIA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW

KIEDY?    I kwartał 2023

Wnioski będą składane do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Instrument będzie wdrażany w ramach działań zaplanowanych w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Celem tego instrumentu jest zwiększenie efektywności energetycznej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w przedsiębiorstwach.

NA CO?

Kredyt ekologiczny będzie mógł zostać przeznaczony na przedsięwzięcia związane z szerokorozumianą energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Inwestycje będą mogły dotyczyć w szczególności modernizacji infrastruktury (linii technologicznych, budynków) oraz zakupu lub modernizacji instalacji OZE w celu znaczącej redukcji zużycia energii (np. elektrycznej, gazowej) w danym przedsiębiorstwie. Wspierane będą także przedsięwzięcia obejmujące wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów, które w powiązaniu ze zmianą procesów pozwolą na osiągnięcie poprawy efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego.

Przykłady inwestycji:

  • termomodernizacja budynków,
  • instalacje OZE,
  • energooszczędne procesy produkcyjne (wymiana lub modernizacja maszyn/urządzeń na efektywniejsze energetycznie),
  • zakup i instalacja systemów sterowania mających na celu obniżenie poboru energii,
  • modernizacja systemów wentylacji, klimatyzacji, chłodzenia, oświetlenia, itp. pod kątem energooszczędności.

 DLA KOGO?

Instrument będzie dedykowany podmiotom z sektora MŚP oraz większym podmiotom typu small mid-caps (≤499 pracowników) i mid-caps (≤3000 pracowników).

Forma wsparcia w ramach Kredytu ekologicznego

Dotacja wypłacana będzie w postaci premii ekologicznej, przeznaczonej na spłatę części kapitału Kredytu ekologicznego, zaciągniętego przez przedsiębiorcę w banku komercyjnym współpracującym z BGK. Forma wsparcia będzie więc analogiczna jak w przypadku popularnego Kredytu technologicznego. Udział dotacji UE obliczany będzie prawdopodobnie zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027 i wyniesie maksymalnie 70% kosztów netto inwestycji. Wartość procentowa dofinansowania uzależniona będzie od wielkości przedsiębiorstwa oraz jego lokalizacji.

Łączna wartość alokacji przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć pro-środowiskowych w ramach Kredytu ekologicznego wynosi aż 460 mln EUR.

Jak się przygotować, aby skutecznie pozyskać dotację?

Realizacja przedsięwzięcia będzie musiała zostać poprzedzona przeprowadzeniem audytu energetycznego, który będzie uzasadniał potrzebę i zakres wprowadzanych rozwiązań. Warto więc już teraz nawiązać współpracę z profesjonalnym wykonawcą i zadbać, aby do czasu uruchomienia naboru cała niezbędna dokumentacja z audytu była już gotowa. Warto również zwrócić uwagę, że warunkiem dostępu w ramach planowanego naboru będzie uzyskanie oszczędności energii na poziomie co najmniej 30%.

Warto również zwrócić uwagę, że decyzja o finansowaniu projektu wymagać będzie w pierwszej kolejności pozytywnej oceny zdolności kredytowej Wnioskodawcy. W ten sposób kompetencje banków komercyjnych zostaną wykorzystane do potwierdzenia potencjału ekonomicznego i finansowej wykonalności analizowanych projektów inwestycyjnych. W tym przypadku również warto z wyprzedzeniem dokonać niezbędnych analiz finansowych. 

 

KONTAKT

 81 532 62 06 / 730 755 444

 

 

 

 

 

 

 

 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.