Celem projektu był rozwój kapitału ludzkiego firmy ZETO sp. z o.o. w wyniku nabycia przez 19 pracowników i kadry zarządzającej kwalifikacji, umiejętności w zakresie informatyki i zarządzania. 

W ramach projektu realizowane zostały następujące szkolenia dla:

  • działu systemów informatycznych,
  • dla komórek dbającej o systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwa informacji,
  • dla działu szkoleń.