SZKOLENIA DOFINANSOWANE 

I. Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na szkolenia dla pracowników i pracodawców z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (z Urzędów Pracy).>>>> więcej

II. Przedsiębiorcy MŚP mogą uzyskać dofinansowanie (BONY SZKOLENIOWE) na zakup usług rozwojowych pozwalających na ich rozwój, w tym m.in.: analizę potrzeb rozwojowych, szkolenia czy doradztwo. 

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM zostali wybrani trzej Operatorzy tj.

1) DLA PODREGIONU BIALSKIEGO I CHEŁMSKO-ZAMOJSKIEGO: powiaty: powiat bialski, powiat parczewski, powiat radzyński, powiat włodawski, powiat m.Biała Podlaska, powiat biłgorajski, powiat chełmski, powiat hrubieszowski, powiat krasnostawski, powiat tomaszowski, powiat zamojski, powiat m.Chełm, powiat m.Zamość,

2) DLA PODREGIONU LUBELSKIEGO: obejmującego swoim zasięgiem następujące powiaty: powiat lubartowski, powiat lubelski, powiat Łęczyński, powiat świdnicki, powiat m.Lublin

3) DLA PODREGIONU PUŁAWSKIEGO:(powiat janowski, powiat kraśnicki, powiat łukowski, powiat opolski, powiat puławski, powiat rycki):

którzy będą bezpośrednio przekazywali, na podstawie umowy wsparcia usługi rozwojowej, dofinansowanie przedsiębiorcom zainteresowanym w danym podregionie.

ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE:

Przedsiębiorca będzie musiał zapłacić ze środków własnych za wykonanie usługi rozwojowej wybranej w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) >>>>>>> a następnie otrzyma refundację części poniesionych kosztów zgodnie z zawartą Umową wsparcia.

LOGOWANIE W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH:

W celu ułatwienia rejestracji w Bazie Usług Rozwojowych zachęcamy do zapoznania się z:

W przypadku problemów z obsługą Bazy, można uzyskać pomoc pod numerem telefonu: 801 808 108

Po podpisaniu umowy "Przedsiębiorca" dokonuje samodzielnego wyboru usług rozwojowych (szkoleniowych, doradczych) odpowiadających na potrzeby rozwojowe danego przedsiębiorstwa i jego pracowników, po czym zgłasza się w ciągu 14 dni do Operatora w celu rozliczenia kosztów.

Po zakończonym wsparciu należy  ocenić zrealizowaną usługę za pośrednictwem systemu BUR.

Po zakończeniu usługi rozwojowej należy za nią zapłacić na podstawie FV wystawionej przez firmę realizującą usługę rozwojową.

W ciągu 14 dni od zakończenia usługi rozwojowej należy złożyć do Operatora dokumenty do rozliczenia (szczegóły w regulaminie).

W ciągu 7 dni Operator zweryfikuje dokumenty złożone do rozliczenia usługi rozwojowej i przeleje kwotę dofinansowania w wysokości zgodnej z umową

ZASADY DOFINANSOWANIA USŁUG ROZWOJOWYCH:

W celu zapewnienia jak największej efektywności wydatkowania środków określono następujące limity W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM: 
a) Poziom dofinansowania pojedynczej usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika oddelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 PLN. 
b) Maksymalna wartość wsparcia na przedsiębiorstwo w wymiarze rocznym może wynieść maksymalnie 15 000,00 PLN.

Poziom dofinansowania kosztów pojedynczej usługi rozwojowej (np. usługi doradczej lub szkoleniowej rozumianej jako jedna zamknięta forma wsparcia) jest uzależniona od wielkości przedsiębiorstwa i wynosi: 

a) dla mikroprzedsiębiorstwa75% kosztów usługi rozwojowej; 
b) dla małego przedsiębiorstwa - 70% kosztów usługi rozwojowej; 
c) dla średniego przedsiębiorstwa60% kosztów usługi rozwojowej. 

Limity ulegają podwyższeniu w następujących przypadkach: 

a) dla przedsiębiorstw działających w obszarze inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego – do poziomu 80% kosztów usługi rozwojowej, 
b) dla przedsiębiorstw wysokiego wzrostu – do poziomu 75% kosztów usługi rozwojowej, 
c) dla usług rozwojowych prowadzących do zdobycia kwalifikacji, w tym walidację – do poziomu 80% kosztów rozwojowej.  Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji kwalifikacja oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, nabytych w edukacji formalnej, edukacji poza formalnej lub poprzez uczenie się nieformalne, zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało sprawdzone w walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot certyfikujący;  

Jeśli chcesz zadać nam dodatkowe pytania odnośnie oferty szkoleń dofinansowanych zadzwoń: 81 532 62 06, 730 755 444.

INNE WOJEWÓDZTWA ZAPRASZAMY PO SZCZEGÓŁY W LINKU: 

http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/punkty/#/  

KAŻDE WOJEWÓDZTWO POSIADA INNYCH OPERATORÓW.