Oferujemy działalność w obszarze audytu i strategii rozwoju produktów i usług w obszarze w tworzeniu analiz strategicznych oraz kompleksowym projektowaniu i wdrażaniu strategii nowych produktów i usług.

Metodologia

Pracę nad projektem wzorniczym zaczynamy od audytu, zbieramy dane pozwalające zrozumieć rzeczywiste możliwości oraz intencje klienta. Szczegółowo badamy grupy docelowe, ich potrzeby, oczekiwania, zachowania i preferencje. Tworzymy profil odbiorcy. Analizujemy kontekst rynkowy, konkurencję, trendy branżowe oraz perspektywy. Definiujemy cele projektu oraz sposoby budowy wartości dodanej. Stawiamy tezy projektowe, ekonomiczne, kulturowe, środowiskowe i społeczne. Budujemy strategię i szczegółowy plan działań - zarówno w odniesieniu do produktów jak i promocji.

Dopiero, gdy dysponujemy wynikami powyższych badań, przystępujemy do właściwego projektowania. Generujemy pomysły, projektujemy, prototypujemy, testujemy, wdrażamy na rynek oraz promujemy. Całość działań jest przemyślana, spójna i profesjonalna.

Branże

Fundacja Orylion zaprojektowała i wdrożyła na rynek już kilka produktów i usług w  różnych branżach tj.: produkcja przyczep i naczep, usługi (service design) budowlane, medyczne, reklamowe, IT i inne. Strategie produktów, projekty i wdrożenia potwierdzone zostały referencjami naszych klientów.

Audyt wzorniczy

Oznacza opracowanie spójnej i efektywnej strategii innowacji rozwojowej firmy, gwarantującej budowanie wyróżniającej się marki, opartej o komunikację USP. Przy zastosowaniu mapowania procesowego optymalizuje wewnętrzne procesy zarządcze w firmach. Audyt wzorniczy warunkuje wdrożenie na rynek konkurencyjnych i zgodnych z ideą designu produktów oraz usług. Wdrażane projekty, uwzględniające międzynarodowe trendy wzornicze, pozwalają na uzyskanie wyjątkowej estetyki produkcyjnej generującej wzrost sprzedaży.

Audyt wzorniczy obejmuje: analizę wzorniczą w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów konkurencji oraz kluczowych w kontekście trendów otoczenia firmy branżowych, analizę potrzeb w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego.

Natomiast strategia wzornicza tj. dokument (raport) opracowany na podstawie przeprowadzonego audytu wzorniczego - zawiera następujące elementy:

  • Ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą przedsiębiorstwa w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, działań marketingowych firmy;
  • Określenie kluczowych w kontekście trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek;
  • Definiowanie problemów wzorniczych w firmie, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie;
  • Ogólny opis otoczenia firmy w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych
  • Ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie oraz jej potencjału w tym zakresie
  • Rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla firmy.

AUDYT - STRATEGIA - DORADZTWO WDROŻENIOWE

Prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy w przypadku zainteresowania innymi usługami niż opisane na www.


 81 532 62 06 / 730 755 444