Głównym celem jest podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej wśród 360 z 400 (200K/200M) pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych zgodnych z opisem kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Termin naboru: pod koniec czerwca 2022r , 

Projekt skierowany jest do:

 1. Właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP
 2. Kadra menadżerska
 3. Pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP objętych projektem

Wsparcie w ramach Projektu może obejmować jedną z dwóch opcji:

OPCJA I

Refundacja wydatków dotyczących opracowania analizy potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji w tym analizy potrzeb kompetencyjnych właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego.

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

OPCJA II

Refundacja wydatków dotyczących usług rozwojowych dla właścicieli, kadry menadżerskiej lub pracowników MMŚP przewidzianych do objęcia stanowiska kierowniczego, których potrzeba wynika z analizy i które dotyczą nabycia lub podniesienia kompetencji zgodnych z Opisem kompetencji menadżerskich w zakresie cyfryzacji (OKMC).

Kwota wsparcia wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

 • mikroprzedsiębiorstwo – nie więcej niż 3 600,00 zł na Analizę (max 18 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 35 800 zł.
 • małe przedsiębiorstwo – nie więcej niż 4 600,00 zł na Analizę (max 23 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 36 800 zł.
 • średnie przedsiębiorstwo – nie więcej niż 5 600,00 zł na Analizę (max 28 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 37 800,00 zł.

Maksymalny łączny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 16 100,00 zł (koszt analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika).

Jak skorzystać z dofinansowania

 • dla każdego przedsiębiorstwa zostanie nadany login i hasło do elektronicznego systemu obsługi wniosków,
 • przedsiębiorca składa elektronicznie wniosek na stronie wniosek.akademia-cyfryzacji.pl, który będzie dostępny w terminie ogłoszonego naboru,
 • na podstawie dokumentów aplikacyjnych zweryfikowana zostanie poprawność dokumentów, potwierdzenie spełnienia kryteriów kwalifikowalności i dodatkowych punktów. Na tej podstawie zostaną stworzone listy rankingowe oraz rezerwowe w ramach każdej tury,
 • podpisz umowę wsparcia,
 • skorzystaj z usługi rozwojowej i zapłać fakturę
 • otrzymaj zwrot do 80%

Rekrutacja

Rekrutacja do Projektu prowadzona jest cyklicznie w 7 dniowych rundach, minimum 4 razy w roku, przez cały okres realizacji Projektu lub do wyczerpania środków przeznaczonych na refundację kosztów usług rozwojowych, będących w dyspozycji Operatora/Partnera.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy:

 • wydelegują do Projektu pracowników, którzy nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będą uczestniczyć w usługach rozwojowych (np.: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Akademia Menedżera MMŚP kompetencje cyfrowe” przez innych Operatorów lub w ramach konkursu „Akademia Menadżera MŚP” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18) oraz „Akademia Menadżera MŚP2” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20) – 10 pkt.
 • wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:  kobiety – 4 pkt lub osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt. 

Wniosek należy złożyć poprzez portal https://wniosek.akademia-cyfryzacji.pl/ następnie po akceptacji przez Operatora w terminie 7 dni roboczych należy dostarczyć formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty, kuriera.

OPERATOR woj. lubelskiego: SMG/KRC Poland Human Resources Region Południowy Sp. z.o.o. , ul. 3 Maja 22, 40-096 Katowice


Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.