Już w poniedziałek (24.02.2020) rusza nabór na składanie wniosków w ramach Akademii Menadżera. Projekt skierowany jest do MŚP z województw lubelskiego, chcących rozwinąć potencjał kadr kierowniczych, w tym właścicieli przedsiębiorstw, osób zajmujących stanowiska kierownicze lub osób przewidzianych do awansu na stanowiska kierownicze.

Nabór 3 – Nabór dedykowany dla mikro i małych przedsiębiorstwData naboru: 24.02.2020 r. godz. 8.00

W tym naborze wnioski mogą składać tylko mikro i mali przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 50 osób, z rocznym obrotem mniejszym niż 10 mln euro lub sumą bilansową mniejszą niż 10 mln euro).
Jeżeli wniosek zostanie złożony przez przedsiębiorstwo średnie zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma średnia złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom mikro i małym) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.


Kwota naboru dla województwa lubelskiego (alokacja): 1 442 365,00 zł

·         Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

·         Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

 

Nabór 4 – Nabór dedykowany dla średnich przedsiębiorstw / Data naboru: 25.02.2020 r. godz. 8.00 


W tym naborze wnioski mogą składać tylko średni przedsiębiorcy (zatrudniający mniej niż 250 osób, z rocznym obrotem mniejszym niż 50 mln euro lub sumą bilansową mniejszą niż 43 mln euro).  Jeżeli wniosek zostanie złożony przez przedsiębiorstwo mikro lub małe zostanie odrzucony.

Prosimy o składanie wniosków w odpowiednim naborze, gdyż wniosek złożony w niewłaściwym naborze (np. gdy firma mikro lub mała złoży wniosek w naborze dedykowanym firmom średnim) uniemożliwia złożenie kolejnego wniosku w następnym/innym naborze.


Kwota naboru dla województwa lubelskiego (alokacja): 176 800,00 zł

·         Data ważności do 4 miesięcy od podpisania umowy (termin zakończenia realizacji usług).

·         Ostateczna data rozliczenia przypada na 10 dni roboczych po zakończeniu usług.

Przypominamy także o tym, że obowiązuje nowy Regulamin Rekrutacji, który zakłada limit cenowy za usługi do 300 zł brutto za osobogodzinę (Operator kwalifikuje do rozliczenia kwotę do 300 zł za godzinę brutto, a koszt powyżej tej wartości stanowić będzie wkład własny przedsiębiorcy), a także wyklucza możliwość realizacji usług dłuższych niż 4 miesiące, w tym także studiów podyplomowych.

KROKI:

  1. Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych - https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/users/register 
  2. Rejestracja w systemie PARP -  Formularz zgłoszeń: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz 
  3. Zalogowanie się w systemie przepis na menedżera: https://przepisnamenedzera.pl/ 
  4. Przygotowanie dokumentów do złożenia wniosku
  5. Złożenie wniosku poprzez platformę https://przepisnamenedzera.pl/   godz. 8.00


Niezbędne dokumenty: http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-menedzera/#do-pobrania 

Link do Operatora: http://hrp.com.pl/nowe-nabory-wnioskow-w-projekcie-przepis-na-menedzera/ 

Link do Operatora w woj. lubelskim: http://prywatni.lublin.pl/?p=8807