Akademia Menadżera Innowacji to autorski program PARP, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części – szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami.

START SKŁADANIA WNIOSKÓW: 25 LIPCA 2022

KONIEC PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW: 9 WRZEŚNIA 2022

Co to jest AMI?
Akademia Menadżera Innowacji (AMI) to program szkoleniowo-doradczy skoncentrowany na nabyciu przez FIRMĘ i jej PRACOWNIKÓW kompetencji niezbędnych do zarządzania innowacjami w firmie.
Dla kogo?
AMI kieruje swoją ofertę bezpośrednio do FIRM, a pośrednio do ich PRACOWNIKÓW. Doprogramu rekrutowane są firmy, które następnie zgłaszają do udziału w AMI od 2 do 4 pracowników:
o mikroprzedsiębiorstwa – co najmniej dwóch pracowników;
o małe, średnie i duże przedsiębiorstwa – co najmniej trzech pracowników.
Jak długo trwa?
Program szkoleniowo-doradczy jest realizowany w ciągu około 6 - 9 miesięcy.

Program merytoryczny AMI. Jego podstawę stanowi 6 głównych obszarów tematycznych:

 • kultura innowacyjności;
 • zrozumienie biznesu;
 • strategia;
 • struktura organizacyjna;
 • potencjał i zasoby;
 • procesy

Co można zyskać dzięki udziałowi w Akademii Menadżera Innowacji:

 • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
 • do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
 • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
 • badanie innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
 • certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
 • przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju firmy.

Uczestnictwo w programie dofinansowane jest ze środków unijnych i wynosi do 80 proc. dla mikro-, małych i średnich firm oraz do 50 proc. dla dużych. 

Więcej informacji https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji