dotacje na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej 
i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania 
i zarządzania innowacjami. V edycja programu będzie realizowana od grudnia 2022 r. do czerwca 2023 r.

Co zyskasz Ty i Twoja firma dzięki udziałowi w AMI?

•    kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
•    studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
•    do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
•    wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
•    badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
•    dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
•    certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
•    przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
•    Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa.
Dofinansowanie przeznaczone jest  na usługi szkoleniowe w formie 2 – dniowych zjazdów oraz na usługi doradcze w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw/uczestnikami AMI. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział:
•    od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
•    od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Program AMI jest współfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
•    Maksymalny możliwy poziom dofinansowania  dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynosi 80%, natomiast duże przedsiębiorstwa mogą otrzymać maksymalnie 50% dofinansowania. Pozostała kwota kosztu usług (tj. doradczej i szkoleniowej) pokrywana jest w formie wkładu prywatnego, wnoszonego przez przedsiębiorstwo jako opłata.
•    W części szkoleniowej projektu jest możliwość zamiany wniesionego wkładu prywatnego (opłaty) na wkład prywatny w formie kosztu wynagrodzeń uczestników projektu.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!

Więcej informacji na stronie:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.