Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), CTS Customized Training Solutions Sp. z o.o. (CTS) oraz Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie ogłaszają I rundę naboru zgłoszeń do projektu pn.: „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego”.

Akademia Menadżera MŚP II
TERMIN I rundy naboru (przyjmowania Formularzy zgłoszeniowych przedsiębiorstw w formie elektronicznej): od 12.10.2020 r. od godz. 8:00 do 02.11.2020 r. do godz. 16:00.
Tylko Przedsiębiorcy, którzy zgłosili zainteresowanie udziałem w projekcie przez Formularz rejestracyjny na stronie PARP https://www.parp.gov.pl/component/site/site/akademia-menadzera-msp-formularz-1 (I etap rekrutacji) są uprawnieni do złożenia dokumentów rekrutacyjnych podczas rundy naboru (II etap rekrutacji).

FORMA I MIEJSCE składania dokumentów (OBYDWA ETAPY SĄ OBOWIĄZKOWE):

1.REJESTRACJA (utworzenie konta) w Elektronicznym Systemie Składnia wniosków. Elektroniczny System Składania Wniosków uruchomiony zostanie w dniu 09.10.2020 r. W wersji elektronicznej Przedsiębiorca przesyła wyłącznie Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

2. KOMPLET DOKUMENTÓW ZGŁOSZENIOWYCH, tj. oryginał Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do Regulaminu) oraz pozostałych dokumentów rekrutacyjnych (osobiście/kurierem/pocztą) w wersji papierowej  w ciągu 10 dni roboczych* do odpowiedniego biura Projektu zgodnie z podziałem terytorialnym jak w tabeli poniżej:

KIG

przedsiębiorstwa z siedzibą główną
na terenie województwa
mazowieckiego w powiatach: sochaczewskim, żyrardowskim, grodziskim, pruszkowskim, piaseczyńskim, otwockim, garwolińskim, grójeckim, kozienicki, białobrzeskim, przysuskim, szydłowieckim, radomskim, zwoleńskim, lipskim

Krajowa Izba Gospodarcza w Warszawie
ul. Trębacka 4, pokój 208, piętro II
00-074 Warszawa
tel. 22 6309687
akademiamenadzera2@kig.pl

CTS

przedsiębiorstwa z siedzibą główną
na terenie województwa
mazowieckiego w powiatach: Warszawa, łosickim, siedleckim, mińskim, warszawskim zachodnim, gostynińskim, płockim, płońskim, nowodworskim, legionowskim, wołomińskim, węgrowskim, sokołowskim, ostrowskim, wyszkowskim, pułtuskim, ciechanowskim, sierpeckim, żuromińskim, mławskim, przasnyskim, ostrołęckim, makowskim

CTS  Customized Training Solutions Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 25, recepcja, piętro  IX
00-854 Warszawa
tel. 22 2082863
biuro@akademiamenadzera2.com.pl

RIG Lublin

przedsiębiorstwa z siedzibą główną
na terenie województwa
lubelskiego

Regionalna Izba Gospodarcza w Lublinie
ul. Dolna 3 Maja 8/9
20-079 Lublin
tel. 81 5321245
info@rig.lublin.pl

Z dopiskiem na kopercie „Akademia Menadżera 2 – runda 1”.
* Liczone od następnego dnia od wysyłki wersji elektronicznej Formularza zgłoszeniowego przedsiębiorstwa.

UWAGA: Biura projektu dokumenty rekrutacyjne przyjmują w godzinach 8:00-16:00.

Zalecamy uważne przeczytanie Regulaminu, wzoru umowy oraz pozostałych załączników: http://akademiamenadzera2.com.pl/do-pobrania/ 

Maksymalna kwota dofinansowania na usługi rozwojowe wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorstwo wynosi 100 000,00 zł netto. Koszt analizy wlicza się do limitu przypadającego na przedsiębiorstwo.

Maksymalna kwota dofinansowania usług rozwojowych na osobę (weryfikacja na podstawie numeru PESEL) wynosi 7 434,34 zł netto. Koszt Analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika.

Lp.

Forma wsparcia

Limity kwotowe w ramach projektu „Akademia Menadżera MMŚP 2”

1

Maksymalna kwota dofinansowania godziny usługi rozwojowej związanej z doradztwem służącym opracowaniu Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa

200,00 zł*

2

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej związanej ze szkoleniami lub innej o charakterze szkoleniowym wynikającej z Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa na jednego pracownika.

140,00 zł*

3

Maksymalna kwota dofinansowania osobogodziny usługi rozwojowej związanej z doradztwem lub innej o charakterze doradczym wynikającej z analizy potrzeb przedsiębiorstwa na jednego pracownika

200,00 zł*

 

Wielkość przedsiębiorstwa

Maksymalna ilość godzin służąca opracowaniu analizy potrzeb przedsiębiorstwa w ramach projektu „Akademia Menadżera MMŚP 2”

Mikroprzedsiębiorstwo

17

Małe przedsiębiorstwo

23

Średnie przedsiębiorstwo

28

 Zapraszamy do współpracy z Orylion: kontakt