Tylko do 15.05 termin składania wniosków do "Aktywnej Tablicy 2022"

W programie Aktywna Tablica 2020-2024 dotację otrzymać mogą publiczne i niepubliczne szkoły ponadpodstawowe (licea ogólnokształcące, technika, branżowe szkoły I stopnia), a także szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie liceum ogólnokształcącego. Dotacja dotyczy także szkół za granicą.

każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

 >>>>>>więcej informacji 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.