FRIS® to nowe narzędzie diagnostyczno-rozwojowe – stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Dzięki temu odpowiada polskim normom i jest dostosowany do polskich realiów.

FRIS® to nowe narzędzie diagnostyczno-rozwojowe – stworzone i zweryfikowane przez polskich badaczy na podstawie odpowiedzi udzielonych przez polskich respondentów. Dzięki temu odpowiada polskim normom i jest dostosowany do polskich realiów.

F / FAKTY Jest to szybka ocena faktów ze względu na przydatność do osiągnięcia konkretnego celu. Bazuje na sprawnym rozpoznawaniu związków przyczynowo-skutkowych.

R / RELACJE Jest to intuicyjne rozpoznawanie tego, co łączy osoby, obiekty i zdarzenia. Związki te są najczęściej odbierane w sposób bardzo osobisty i subiektywny.

I / IDEE Jest to wychodzenie poza obecny stan rzeczy, odbierany jako jedna z możliwych alternatyw. Wynika ze swobodnego podważania obecnych i odkrywania nowych zależności.

S / STRUKTURA- Jest to wnikanie w głąb istoty problemu, aby uzyskać jego kompletny i spójny obraz. Wymaga operowania na wysokim poziomie szczegółowości z dużą liczbą kryteriów.

Perspektywy FRIS® opisują Twoje style

Styl Myślenia-  W nowych sytuacjach doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań.  Zazwyczaj wtedy reagujemy, wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób.

Styl Działania- Pokazuje jakimi perspektywami uzupełniasz Twój Styl Myślenia w działaniu i określa, w jakich sytuacjach możesz go najsprawniej wykorzystywać. Wynika nie tylko z naturalnych predyspozycji, ale również z doświadczeń i upodobań.

 

Dopiero połączenie Styl Myślenia + Styl Działania mówi o tym co jest dla Ciebie najbardziej naturalne oraz jak te predyspozycje możesz najskuteczniej wykorzystać w praktyce!

Zapraszamy do skorzystania z badania FRIS®

Badanie FRIS® + raport omówieniem

Dla kogo:

 • Dla wszystkich tych, którzy chcą skutecznie porozumiewać się z ludźmi o różnych stylach myślenia
 • Dla tych, którzy chcą lepiej zrozumieć siebie i innych
 • Dla menedżerów i ich zespołów oraz klientów indywidualnych.

Korzyści:

 • Zrozumiesz siebie i innych
 • Będziesz doświadczać mniej frustracji dzięki zrozumieniu zachowań innych osób
 • Będziesz świadomie wykorzystywać swój potencjał i bazować w działaniu na swoich mocnych stronach
 • Zwiększysz skuteczność rozwiązywania konfliktów
 • Zrozumiesz kiedy możesz tracić motywację i jak temu zapobiegać.

Pakiet zawiera:

 • Badanie testem FRIS® - Badanie trwa średnio 30 minut i składa się z pytań jednokrotnego wyboru. Po wykonanym badaniu generowany jest indywidualny raport Twojego stylu myślenia i działania
 • Pełny raport z badania opisujący Twoje wyniki oraz style myślenia - Badanie FRIS nie jest oceną ani pomiarem kompetencji, ani osobowości, lecz służy do określenia Twojego naturalnego sposobu myślenia. Dzięki określeniu swojego stylu myślenia i działania, masz możliwość głębiej przyjrzeć się i zrozumieć, w jaki sposób odbierasz informacje, działasz w różnych warunkach oraz w jaki sposób budujesz relacje z innymi ludźmi. W kwestionariuszu nie ma dobrych ani złych odpowiedzi, nie ma dobrych lub złych wyników końcowych – każdy Styl Myślenia ma swoje silne i słabsze strony.
 • Omówienie wyników z trenerem – forma online z Certyfikowanym Trenerem FRIS® (Małgorzata Torój) *Termin omówienia raportu FRIS® ustalany zostanie indywidualnie.

  CENA: 550 zł netto

* Opracowano na podstawie metodologii FRIS®, www.fris.pl


Kontakt:

tel:. 81 532 62 06, 730 755 444

e-mail: szkolenia@orylion.pl , kontakt@orylion.pl