Wykonujemy biznes plany dla firm ubiegających się o:
-kredyt bankowy,
-chcących pozyskać różne rodzaje finansowania zewnętrznego,
-na potrzeby uzyskania dotacji, dofinansowań z funduszy i programów unijnych.

Ceny oferowanych przez nas biznes planów mieszczą się w przedziale od 5000 zł (netto) i są uzależnione od rodzaju przygotowywanego dokumentu.