Operator podregionu lubelskiego ogłasza nabór formularzy o dofinansowanie usługi rozwojowej

Termin rozpoczęcia sesji naboru: 10.02.2020
Termin zakończenia sesji naboru: 14.02.2020
Alokacja środków przeznaczonych na sesję: 378 000,27 zł

Operator podregionu lubelskiego ogłasza nabór formularzy o dofinansowanie usługi rozwojowej dedykowany jedynie:
pracownicy w wieku 50 lat i więcej, pracownicy o niskich kwalifikacjach, przedsiębiorcy, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach Działania 2.2 PO WER, przedsiębiorstwa działające w obszarze inteligentnych specjalizacji, przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu

więcej na stronie:  http://warwschod.pl/pl/