Fundacja realizuje swoje cele poprzez wsparcie nakierowane na grupy docelowe, wymagające szczególnej uwagi w danym okresie życia gospodarczego

a)      wolontariat dla przedsiębiorców w opracowywaniu pomysłów biznesowych,

b)      bezpłatne projekty realizowane na rzecz wspierania jednostek edukacyjnych i osób starszych,

c)       udział w targach pracy poprzez ciekawą ofertę praktyk i staży dla młodzieży,

d)      oferta zajęć edukacyjnych na rzecz dzieci i młodzieży wspierająca rozwój postaw przedsiębiorczych,

e)      współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w celu opiniowania dokumentacji oraz rozwiązań na rzecz przedsiębiorczości w województwie (poprzez udział w składzie stałego zespołu roboczego ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiej Rady dialogu społecznego Województwa Lubelskiego oraz jako zastępca członka Komitetu Monitorującego Regionalnego Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego z ramienia Pracodawców Lubelszczyzny ”Lewiatan”.

Zakres oferty  Fundacji to:

a)            prowadzenie punku doradczego dla osób i firm, pomagającego  w skonkretyzowaniu i opracowywaniu pomysłów biznesowych, w szczególności dla osób młodych wchodzących na rynek pracy lub firm typu startup.

b)           koordynacja i wparcie oddolnych inicjatyw dla  osób starszych na rzecz organizacji dla nich aktywności  (projekty dla osób starszych promujące aktywność sportową oraz włączenie cyfrowe, płatność kartą, blikiem obsługa komputera)

b)           koordynacja i wparcie oddolnych inicjatyw dla  jednostek edukacyjnych na rzecz organizacji działań około edukacyjnych ( organizacja drobnych wydarzeń kulturalnych, wsparcie informacyjne na rzecz ich rozwoju)

c)            stała koordynacja „Inkubatora przedsiębiorczości”  w siedzibie Fundacji w tym oferowanie praktyk i staży dla młodzieży w działających w budynku firmach ,

d)           prowadzenie zająć dla dzieci i młodzieży z zakresu przedsiębiorczości promująca możliwości działania w biznesie,

e)           współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego w celu opiniowania dokumentacji oraz rozwiązań na rzecz przedsiębiorczości w województwie (poprzez udział w składzie stałego zespołu roboczego ds. Funduszy Europejskich Wojewódzkiej Rady dialogu społecznego Województwa Lubelskiego oraz jako zastępca członka Komitetu Monitorującego Regionalnego Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego z ramienia Pracodawców Lubelszczyzny ”Lewiatan”).

f)            tworzenie pomostu do współpracy pomiędzy pracownikami naukowymi uczelni a przedsiębiorcami w celu nawiązania współpracy i generowania nowych pomysłów biznesowych (poprzez stymulowanie wzajemnych kontaktów).