Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest przeznaczone dla handlowców, firm obsługujących transakcje międzynarodowe.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
- określenie pojęcia ryzyka w transakcjach handlu zagranicznego;
- przedstawienie i omówienie ryzyk o charakterze handlowym, politycznym, społecznym, gospodarczym, ryzyko wystąpienia siły wyższej (force majeur), które mogą mieć miejsce podczas procesu przygotowania i realizacji transakcji w handlu zagranicznym;
- analiza i zarządzanie ryzykiem oraz zasady prowadzenia skutecznej polityki działania w warunkach ryzyka,
- pokazanie metod zabezpieczania się przed możliwymi skutkami ryzyka (ubezpieczenie, formy płatności, zastosowanie odpowiednich formuł handlowych itd.).
- rodzaje ubezpieczeń w handlu zagranicznym, omówienie zagadnień dotyczących ubezpieczeń kredytów eksportowych.

Program szkolenia

Ryzyko i niepewność towarzyszą prowadzeniu działalności gospodarczej.
W szczególności na wystąpienie różnego rodzaju ryzyk narażeni są przedsiębiorcy prowadzące działalność na rynkach zagranicznych. Pojęcie ryzyka jest używane, gdy bierze się pod uwagę możliwość wystąpienia nieszczęśliwych, nieprzewidzianych zdarzeń, ewentualność poniesienia straty.
Podmiot gospodarczy podejmuje szereg decyzji dotyczących przyszłości nie będąc pewnym co do wyników owej działalności, czyli – podejmując ryzyko.
Dążeniem każdego podmiotu podejmującego decyzje powinna być próba minimalizacji ryzyka, likwidacji przyczyn powodujących jego powstanie, a także tworzenie rezerw finansowych lub rzeczowych przeznaczonych na pokrycie ewentualnych przyszłych strat wynikających z zaistnienia ryzyka.
Przedsiębiorstwo powinno wypracować politykę skutecznego przewidywania sytuacji ryzykogennych oraz działania w warunkach ryzyka, tj. polityki zarządzania ryzykiem.

Program szkolenia dotyczy następujących zagadnień:
- Pojęcie ryzyka i jego klasyfikacja
- Ryzyko Siły Wyższej, ryzyko handlowe, rynkowe, towarowe,transportowe, dystrybucyjne, cenowe, walutowe, kursowe.
- Ryzyko transakcyjne (kontraktowe), polityczne (ryzyko kraju).
- Sposoby minimalizacji skutków ryzyka
- Unikanie ryzyka, zapobieganie ryzyka, ponoszenie kosztów ryzyka, przeniesienie ryzyka, ubezpieczenia.
- Warunki płatności i sposoby minimalizacji ryzyka
- Nieuwarunkowane formy rozliczeń (polecenie wypłaty, czek, weksel)
- Uwarunkowane formy rozliczeń (akredytywa dokumentowa, inkaso dokumentowe)
- Factoring, operacje forfaitingowe
- Odpowiedzi na pytania. Dyskusja.

Metodyka

Wykład, ćwiczenia, dyskusja.

Trener

Sergiusz Kuczyński

Ekspert ds. handlu zagranicznego, doradca, wykładowca na studiach Handel Zagraniczny, Doktorant Wydziału Politologii UMCS w Lublinie, Zakład Stosunków Międzynarodowych.
Współautor "Vademecum polskiego przedsiębiorcy na Ukrainie" (2008), monografii poświęconej międzynarodowych stosunków gospodarczych w Europie Wschodniej (UMCS).

Współpracował w charakterze autora artykułów dotyczących handlu zagranicznego z portalem Eksportuj.pl . Przedsiębiorca prowadzący działalność w sferze handlu zagranicznego. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował w dziale eksportu Firmy Cukierniczej "Solidarność", Intrall Polska, dziale logistyki międzynarodowej PZ Cormay, Macrochem. Obecnie jest zaangażowany w rozwój projektu MagazynyPolska.pl (www.magazynypolska.pl), w którym jest odpowiedzialny za pozyskiwanie i obsługę inwestorów zagranicznych.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.