Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Szkolenie jest kierowane do wszystkich osób, które w swojej pracy zawodowej korzystają z prezentacji i wystąpień jako narzędzia komunikacji.
•    Dla menadżerów i kierowników zespołów, którzy muszą prezentować idee wewnątrz i na zewnątrz organizacji i komunikować różne treści, w różnych kontekstach.
•    Dla ekspertów wewnętrznych organizacji, którzy w różnych sytuacjach muszą prezentować swoje projekty, produkt czy usługę.

Każdy, bez względu na to w jakim kontekście i z jakich przyczyn prezentuje, skorzysta z praktycznych wskazówek i wiedzy. A każdy, komu zależy na pozyskaniu uwagi i motywowaniu słuchaczy dowie się, jak może to robić lepiej.

Cel szkolenia

Uczestnik szkolenia dowiaduje się:
• jakie są zasady procesów komunikowania idei
• jakie narzędzia wspierające wystąpienia publiczne warto stosować
• jak efektywnie zarządzać uwagą odbiorcy
• jakie są techniki planowania spotkań i wystąpień
• na czym polegają wystąpienia perswazyjne

Uczestnik szkolenia uczy się:
• skutecznego organizowania i prowadzenia prezentacji
• skutecznego przygotowania i prowadzenia wystąpień publicznych
• zarządzania przepływem informacji i uwagą odbiorców
• wykorzystania narzędzi do planowania i prowadzenia prezentacji
• wykorzystania narzędzi do planowania i prowadzenia wystąpień
różnego rodzaju

Program szkolenia

Jak prezentować skutecznie idee, pomysły i projekty komunikacja perswazyjna, komunikowanie idei, praca z mikrofonem, praca z głosem, dynamika i narracja wystąpień

Idee na sprzedaż
• Propozycja wartości – skuteczne komunikowanie celu prezentacji
• Zrozumieć odbiorcę – rola empatii i emocji w wystąpieniach
• Jak przestraszyć i uspokoić – techniki skupiania uwagi

Wszystko jest komunikacją
• Słowo się rzekło – komunikacja werbalna i style językowe
• Mowa ciała – komunikacja pozawerbalna
• Nic się nie ukryje – pauza w komunikacji, obraz, rekwizyt, ubiór i kontekst
• Porządek i ład – struktura wystąpienia

Próba sił
• Plan ataku – przygotowanie elementów prezentacji, wybór struktury
• Głos jak dzwon – jak dbać o najważniejsze narzędzie
• Na wspomaganiu – techniczne aspekty prezentacji, praca z mikrofonem
• Jak ulał – jak przygotować ubiór i rekwizyty

Metodyka

Czym to szkolenie się różni od innych:

Szkolenie bazuje na autorskiej metodzie Idea as Value Proposition i na narracji opartej na technikach storytellingu. Pozwala na wypracowanie nowych nawyków i daje możliwość optymalizacji działań w zakresie prowadzenia wystąpień. Nie będziemy mówili o gestach eksperckich i besztali za ręce w kieszeni. Wypracujemy Twój autentyczny styl i wzmocnimy naturalną komunikację. W zależności od potrzeb wykształcimy odpowiednie kompetencje, które przydadzą się w różnych kontekstach.

Trener

Piotr Bucki

Konsultant, szkoleniowiec, edukator, wykładowca, mentor, coach i współautor i redaktor naukowy Startup Manual oraz autorskiej serii fiszek do kształcenia kompetencji miękkich (Bucki Academy). Od ponad 18 lat pomaga firmom kształcić kompetencje miękkie, w tym te związane z wystąpieniami, sprzedażą i komunikacją. Bazuje przy tym na psychologii poznawczej i społecznej. Sprawdza teorie w praktyce, współpracując z firmami w Australii, Austrii, Słowenii, Mołdawii, Chile, USA i Polsce. Absolwent Wydziału Architektury i Urbanistyki, Studium Wokalno-Aktorskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, SWPS oraz kursów Uniwersytetu Stanford w zakresie przedsiębiorczości internetowej i UX w konstruowaniu interfejsów, Princetown w zakresie Psychologii Irracjonalnych Zachowań Konsumenckich oraz MIT w zakresie Zarządzania Projektami.

Jako menadżer projektów był związany zawodowo z Grupą Nokaut S.A. Wydawnictwem OPERON i Gdańskim Wydawnictwem Psychologicznym. Konsultant projektów dla firm Fenomem, 9init i innych. Stały współpracownik magazynów "MaleMen" i „Dolce Vita” oraz miesięcznika "Charaktery", “Style i Charaktery” i „Psychologia w szkole”. Trener, szkoleniowiec i wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku , Akademii Marynarki Wojennej i Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Tłumacz książek popularnonaukowych z dziedziny psychologii i samorozwoju. Certyfikowany coach w obszarze Business and Executive coaching. Twórca autorskich programów szkoleniowych z zakresu zarządzania czasem, zarządzania stresem, wystąpień publicznych, komunikacji i motywacji. Szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem – współpracował z szeregiem instytucji samorządowych i prywatnych. Specjalizuje się w szkoleniach z obszaru kompetencji miękkich. Jego misją jest odnajdywanie w ludziach pokładów ich naturalnych kompetencji i potencjału i wykorzystywanie technik szkoleniowych dla tworzenia indywidualnych planów rozwoju kariery. Prowadzi szkolenia zarówno, w języku polskim jak i angielskim.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.