Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, których podstawowym narzędziem pracy na co dzień jest arkusz kalkulacyjny Excel.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest stworzenie nabycie umiejętności użytkowania arkusza MS Excel z naciskiem na jego praktyczne zastosowanie w pracy działów finansowo-księgowych. 

Program szkolenia

1. MS Excel – podstawy dobrego działania

a. Wersje a możliwości programu
b. Formuły – operatory i kolejność operacji
c. Funkcje – tworzenie własnych funkcji
d. Błędy sygnalizowane przez formuły i funkcje

2. Opanowanie zasad budowania dobrego arkusza

a. Tworzenie planu wielkiego i skomplikowanego arkusza
b. Plan sieci powiązań pomiędzy arkuszami
c. Przykłady dobrych i złych rozwiązań
d. Techniki przerabiania istniejących arkuszy

3. Zaawansowane techniki projektowania arkuszy

a. Importowanie danych
b. Organizacja danych (zakresy, komentarze, grupowanie, formatowanie)
c. Wykorzystanie nazw (zasady tworzenia, nazwy z odwołaniem względnym i bezwzględnym, menager nazw)
d. Listy, scenariusze
e. Inspekcja, szacowanie formuł
f. Ustawienie drukowania (dynamiczne dostosowanie zakresu)

4. Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych

a. Zaawansowane zastosowania filtrów i sortowania
b. Projektowanie dynamicznych raportów z wykorzystaniem funkcji bazodanowych i formuł opartych na ciągach znaków
c. Szybkie przeliczanie arkusza dla nowego zestawu danych – polecenie Tabela
d. Wykorzystanie tabel przestawnych

5. Interpretacja danych i optymalizacja

a. Narzędzia szukaj wyniku i dodatek Solver
b. Używanie dodatku analiza danych (Analysis ToolPak)
c. Funkcje finansowe

6. Wykresy i elementy grafiki

a. Zaawansowane wykorzystanie wykresów (wykres Gantta, termometr, wykresy powierzchniowe i radarowe, elementy graficzne w wykresach)
b. Formatowanie warunkowe
c. Tworzenie wykresów przestawnych

7. Zabezpieczanie arkusza

a. Ochrona dostępu do arkusza
b. Zabezpieczanie zawartości arkusza (sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych, ochrona formuł)
c. Łamanie „niechcianych” zabezpieczeń

8. Automatyzacja zadań przy użyciu makr

a. Rejestracja makr
b. Podstawowe informacje o języku VBA

Metodyka

Warsztat z użyciem komputerów z oprogramowaniem MS Excel 2013.

Trener

dr inż. Michał Kowalski

Ceniony trener szkoleń biznesowych, mający na swoim ponad 3500 godzin szkoleniowych w tym dla największych firm giełdowych i instytucji publicznych. Prowadzi szkolenia biznesowe z zakresu zarządzania finansami korporacyjnymi, systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Współpracuje z gronem profesjonalistów oferujących usługi wspierające zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Twórca i opiekun merytoryczny kursów. Dyrektor Finansowy, Kontroler Finansowy, oraz Wykładowca studiów podyplomowych: Controlling w przedsiębiorstwie. Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: rachunkowości finansowej i menadżerskiej, controllingu, finansów, zarządzania wartością przedsiębiorstw, kapitału intelektualnego, controllingu strategicznego i inwestycji kapitałowych. Wykonawca projektów szkoleniowych, w tym finansowanych ze środków UE i budżetu państwa.

Zakres realizowanych tematów szkoleń (wybór): analiza finansowa, ocena projektów inwestycyjnych, controlling i rachunek kosztów, controlling strategiczny, wycena kapitału  intelektualnego i aktywów niematerialnych, zarządzanie i wycena wartości przedsiębiorstwa, opracowanie biznesplanów i studiów wykonalności, zarządzanie procesami, rachunkowość zarządcza, rachunkowość finansowa, zarządzanie strategiczne, modelowanie finansowe.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.