Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników obsługi biurowej, sekretarek, asystentek oraz wszystkich zainteresowanych.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie pełnych możliwości tkwiących w pakietach biurowych. Uczestnicy szkolenia poznają zasady profesjonalnego korzystania z edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego oraz programów do przygotowania prezentacji.  Kurs pozwala poznać zaawansowane techniki oraz przydatne sztuczki, które pomogą realizować prace szybciej, wygodniej i wydajniej. Uczestnicy nabywają praktyczne umiejętności optymalizowania standardowych procedur, efektywnego przygotowywania dokumentów, przetwarzania danych, tworzenia wyrafinowanych narzędzi. Szklenie jest realizowane w formie warsztatów,  dodatkowo realizowane ćwiczenia są bogato obrazowane analizami rzeczywistych narzędzi wykorzystywanych w faktycznych sytuacjach biznesowych.

Program szkolenia

W zależności od stopnia zaawansowania grupy program może ulec zmianie.

1) Efektywna praca z danymi, liczbami, zestawieniami

a) Funkcjonalności arkuszy i skoroszytów MS Excel
b) Tworzenie zestawień i raportów
c) Stosowanie funkcji logicznych i matematycznych

-Sumowanie, zliczanie
-Funkcja jeżeli
-Zaokrąglanie
-Wyszukiwanie wartości

d) Formatowanie warunkowe – wizualizacja danych
e) Tworzenie sum pośrednich oraz grupowanie danych
f) Raporty tabel i wykresów tabel przestawnych jako efektywne narzędzie analizy i wizualizacji informacji
g) Rady przyśpieszające pracę z MS Excel – skróty klawiaturowe, wbudowane funkcje arkuszy (autouzupełnianie)

2) Tworzenie profesjonalnych dokumentów i pism

a) Planowanie dokumentu
b) Formatowanie stron tytułowych, zawartości dokumentu
c) Tworzenie szablonów
d) Praca ze stylami i formatami – szybciej i efektowniej
e) Wizualizacja treści: wstawianie autokształtów, wykresów
f) Prace ze stopkami i nagłówkami
g) Śledzenie zmian i recenzja dokumentów
h) Korespondencja seryjna w MS Word – szybciej,  łatwiej

-MS Excel jako źródło danych dla korespondencji seryjnej
-Tworzenie szablonów treści listów
-Tworzenie szablonów adresów
-Drukowanie, wysyłanie korespondencji seryjnej

3)Tworzenie profesjonalnych prezentacji w MS PowerPoint.

a) Zasady planowania i tworzenie prezentacji
b) Stosowanie stylów i formatów istniejących prezentacji
c) Tworzenie szablonu prezentacji firmowej
d) Wykorzystywanie animacji
e) Tworzenie wersji drukowanych prezentacji jako materiałów na spotkanie, szkolenie
f) Tworzenie ściągawek na prezentację
g) Najlepsze praktyki przeprowadzania prezentacji

4) Organizacja poczty internetowej w MS Outlook.

a) Technika Getting Things Done – szybko,efektywnie i przyjamnie – praca z natłokiem infromacji
b) Organizacja folderów poczty
c) Reguły, formaty i alerty poczty
d) Wyszukiwanie informacji w poczcie
e) Praca z załącznikami
f) Przypomnienia do poczty
g) Priorytetyzowanie poczty

5) Zarządzanie zadaniami i kalendarzem w MS Outlook

a) Tworzenie,  przydzielanie, odbieranie, aktualizowanie zadań
b) Przenoszenie zadań do kalendarza
c) Tworzenie terminów w kalendarzu
d) Organizowanie spotkań – zaproszenia na spotkania, sprawdzanie dostępności uczestników spotkania
e) Praca z kontaktami – przypinanie do poczty, zadań i kalendarzy

6) Niczego co zapiszę – nie zapomnę. Praca z notatkami w MS Outlook

7) Efektywne poszukiwanie informacji w Internecie.

a) Higiena pracy z dużą ilością informacji
b) Szybkie i trafne wyszukiwanie informacji w Internecie
c) Źródła wiedzy w Internecie np. wikipedia

8) Zasady bezpieczeństwa komputera i infromacji.

a) Wirusy, spyware i adware
b) Jak sprawdzić czy strona jest bezpieczna
c) Pozostawianie śladów w Internecie

9) Nowości w Internecie

a) Del.icio.us – wszystko co najlepsze w Internecie
b) Cooliris – gdy szukasz inspirującej grafiki, filmu
c) How Staff Works – gdy nurtuje cię kłopotliwe pytanie

LUB

BLOK I – Edytor tekstu

1.    Podstawy pracy z edytorem tekstu

1.1.    Interfejs edytora
1.2.    Podobieństwa i różnice MS Word a Writer
1.3.    Wprowadzanie tekstu, symboli, znaków specjalnych
1.4.    Tworzenie i zapisywanie nowych dokumentów
1.5.    Zaznaczanie tekstu, obiektów
1.6.    Podstawy formatowania dokumentu i tekstu
1.7.    Wykorzystywanie opcji znajdź i zamień

2.    Praca z tekstem

2.1.    Tabulatory
2.2.    Formatowanie stron i akapitów
2.3.    Nagłówek i stopka
2.4.    Wykorzystanie stylu do formatowania dokumentu
2.5.    Korektor pisowni i korektor gramatyczny, wykorzystanie funkcji autokorekta
2.6.    Listy – numerowane, wypunktowane
2.7.    Dodawanie spisu treści, indeksów, list odnośników

3.    Elementy graficzne

3.1.    Tabele
3.2.    Rysunki, diagramy, wykresy i grafika
3.3.    Wstawiane obiektów

4.    Drukowanie dokumentów

BLOK II – Arkusz kalkulacyjny

1.    Arkusz kalkulacyjny – podstawy dobrego działania
1.1.    Interfejs arkusza kalkulacyjnego Calc
1.2.    Podobieństwa i różnice między Ms Excel a Calc
1.3.    Podstawowe pojęcia (komórka, adresowanie, zasady poruszania się po arkuszu)
1.4.    Nawigator

2.    Praca z arkuszem kalkulacyjnym

2.1.    Zasady zaznaczania danych, odwołania do zakresów komórek
2.2.    Wstawianie, usuwanie wierszy i kolumn
2.3.    Kopiowanie, wycinanie i wklejanie zawartości komórek
2.4.    Eksport do formatu .pdf

3.    Zaawansowane techniki projektowania arkuszy

3.1.    Formatowanie danych (formaty komórek: liczby, daty, procenty, zasady definiowania formatów niestandardowych)
3.2.    Formatowanie warunkowe
3.3.    Formuły (odwołania względne i bezwzględne, formuły najczęściej wykorzystywane w codziennej pracy, tworzenie formuł zagnieżdżonych, funkcje logiczne, finansowe, daty, tekstowe)
3.4.    Tworzenie powiązań między arkuszami
3.5.    Importowanie danych (pobieranie danych pochodzących ze źródeł zewnętrznych, tworzenie hiperłączy)
3.6.    Wymiana informacji pomiędzy aplikacjami pakietu MS Office i OpenOffice
3.7.    Organizacja danych (zakresy, komentarze, grupowanie, formatowanie)
3.8.    Serie (wypełnianie komórek seriami, tworzenie list niestandardowych, wypełnianie komórek datami, ciągami liczb, znaków)
3.9.    Sprawdzanie poprawności danych (ograniczenia zakresu wprowadzanych danych, tworzenie list rozwijanych)

4.    Zarządzanie, przetwarzanie i prezentacja dużych zbiorów danych

4.1.    Sortowanie danych (proste sortowania, sortowania logiczne i zaawansowane)
4.2.    Filtrowanie danych (zastosowanie autofiltru, tworzenie filtrów zaawansowanych i niestandardowych)
4.3.    Tworzenie analizatorów danych o operacje na ciągach znaków (funkcje suma.jeżeli, złącz teksty)
4.4.    Funkcje bazodanowe
4.5.    Funkcje porównywania i wyszukiwania danych w tabelach
4.6.    Pilot danych / tabela przestawna MS Excel (tworzenie pilota, praca na pilocie danych, tworzenie podsumowań, analizy danych)

5.    Wykresy i elementy grafiki

5.1.    Formanty i inne elementy interfejsu
5.2.    Wstawienie i formatowanie wykresu
5.3.    Wykresy z kilkoma seriami danych
5.4.    Łączenie kilku typów wykresów
5.5.    Tworzenie i zapisywanie wykresów użytkownika
5.6.    Zaawansowane wykorzystanie wykresów (wykres Gantta, termometr, wykresy powierzchniowe i radarowe, elementy graficzne w wykresach

6.    Zabezpieczanie arkusza

6.1.    Ochrona dostępu do arkusza
6.2.    Zabezpieczanie zawartości arkusza (sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych, ochrona formuł)
6.3.    Łamanie „niechcianych” zabezpieczeń

7.    Drukowanie arkusza


BLOK III - Prezentacja

1.    Zasady przygotowania dobrej prezentacji

1.1.    Określenie audytorium i czasu wystąpienia
1.2.    Planowanie prezentacji
1.3.    Wzorcowa struktura prezentacji
1.4.    Podobieństwa i różnice między Ms Power Point a Impress
1.5.    Formaty zapisywania prezentacji (zapisywanie jako pliku HTML, PDF, udostępnianie w Internecie)

2.    Praca ze slajdami

2.1.    Szablony i wzorce slajdów
2.2.    Tworzenie własnego wzorca
2.3.    Formatowanie slajdu
2.4.    Definiowanie własnych schematów kolorów
2.5.    Wykorzystanie elementów graficznych w slajdach wzorcowych
2.6.    Zasady formatowania tekstu (cieniowanie, uwypuklanie, układ tekstu)

3.    Tabela i wykresy

3.1.    Dodawanie tabel na slajdach (formatowanie tabel, tabele aktywne powiązanie z arkuszem kalkulacyjnym)
3.2.    Tworzenie i formatowanie wykresów
3.3.    Aktywne wykresy powiązane z arkuszem kalkulacyjnym

4.    Elementy graficzne i multimedialne

4.1.    Obiekty WordArt
4.2.    Osadzanie grafiki
4.3.    Osadzanie plików muzycznych i multimedialnych

5.     Przygotowywanie pokazu slajdów

5.1.    Sterowanie prezentacją (elementy sterujące, hiperłącza, odnośniki, przejścia do dokumentów)
5.2.    Animacje (aminowanie przejść, elementów graficznych, wykresów)
5.3.    Ograniczenia czasowe i tempo prezentacji
5.4.    Wykorzystanie trybu podwójnego ekranu (pola notatek, próba tempa prezentacji)

6.    Drukowanie prezentacji

Metodyka

Warsztat z użyciem komputerów.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.