Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Szkolenie - warsztat kierujemy do osób, które są zainteresowane poznaniem i wdrożeniem w swojej działalności zasad ochrony danych osobowych oraz kilku praktycznych zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji. 

Cel szkolenia

Ceniąc Państwa czas postaramy się:

 • nie zanudzić        - nie ma chyba nic gorszego jak ziewający uczestnicy,
 • uspokoić              - wiele firm na rynku straszy w określonym celu,
 • zobrazować        - jak prawidłowo przetwarzać dane osobowe,
 • nie zmuszać        - do wdrażania rzeczy wymyślonych na wyrost,
 • odpowiedzieć     - na pytania, które się z pewnością pojawią,
 • przekonać           - bo warto zadbać o bezpieczeństwo danych.

Program szkolenia

Program szkolenia:

 • kilka przepisów i terminów – czyli trochę niezbędnej teorii,
 • dziwne wiadomości e-mail i telefony o firm straszących i nakłaniających na swoje usługi,
 • rodzaje danych osobowych i informacji w firmie,
 • przykładowe dane przetwarzane w organizacji,
 • obszary przetwarzania danych,
 • podstawy przetwarzania danych,
 • zasady przetwarzania danych,
 • obowiązki Administratora danych,
 • powierzenie danych do przetwarzania,
 • jaki model przyjąć i jak zorganizować proces przetwarzania danych osobowych w swojej firmie?
 • środki organizacyjne, zabezpieczenia fizyczne, rejestry, ewidencje i udokumentowane zasady postępowania - kiedyś i teraz,
 • przetwarzanie niezgodne z prawem – odpowiedzialność i konsekwencje,
 • pytania nasuwające się po szkoleniu.

Program warsztatów:

W celu nabycia praktycznej umiejętności opracowywania i wdrażania zasad w swojej organizacji przeprowadzimy warsztaty, na których przećwiczymy i wyjaśnimy jak opracować odpowiednie zasady postępowania w zakresie ochrony danych osobowych – niektóre z nich są zbliżone do wymagań normy ISO/IEC 27001.

Ćwiczenia z wybranych polityk i zasad związanych z bezpieczeństwem informacji:

 • odpowiedzialność za bezpieczeństwo informacji (w tym dane osobowe),
 • kontrola dostępu do budynku i pomieszczeń,
 • obszar przetwarzania danych,
 • systemy przetwarzania informacji na wewnętrzne potrzeby organizacji,
 • udzielanie, zmiana i odbiór uprawnień użytkowników,
 • zasady uwierzytelniania w systemach informatycznych, 
 • okresowa kontrola praw dostępu,
 • polityka czystego biurka i ekranu,
 • analiza ryzyka,
 • rejestr czynności przetwarzania
 • incydenty,
 • audyty,
 • pytania nasuwające się po ćwiczeniach.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

Teoria i praktyczne warsztaty. 

 

Trener

Leszek Birszel

Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001 –IRCA, Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 – IRCA. Certyfikat kompetencji Inspektora ochrony danych osobowych.Pozostałe kompetencje: Audytor wewnętrzny systemów ISO/ IEC 27001, ISO 9001 oraz Audytor systemu QS 9000; Analiza ryzyka; Pełnomocnik Zarządu ds. ISO 9001 i 27001; Menadżer projektów unijnych; SPC; FMEA, SCRUM Certyfikat PSF; Administrator bezpieczeństwa informacji.

Wieloletnie pełnienie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji  i Zarządzania Jakością oraz funkcję Inspektora ochrony danych w firmie obsługującej podmioty biznesowe oraz jednostki administracji publicznej. Pełnomocnik ds. ZBI w administracji publicznej.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.