Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Księgowi, osoby zajmujące stanowiska związane z rozliczaniem projektów unijnych 

Cel szkolenia

Nabycie i poszerzenie wiedzy pracowników Urzędu z zakresu wyodrębnionej ewidencji księgowej w realizowanych projektach realizowanych. Nabycie praktycznych umiejętności związanych z rozliczaniem projektów.

Program szkolenia

1. Cel i podstawa prowadzenia wyodrębnionej księgowości projektu w prawie unijnym i polskim

2. Zmiany w Nowej Perspektywie

3. Rzeczywiste aspekty regulacji wewnętrznych w zakresie rachunkowości w jednostce organizacyjnej w zależności od jej rodzaju:

a) polityka rachunkowości (dobre praktyki),

b) zakładowy plan kont

c) system informatyczny

4. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości dla celów ewidencji operacji związanych z projektem

5. Sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej z omówieniem przykładów

6. Sposoby stosowania odpowiedniego kodu księgowego

7. Kwestie szczegółowe związane z wprowadzeniem wyodrębnionej ewidencji lub kodu księgowego

a) wydatki poniesione przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

b) terminy i warunki przeksięgowań – w tym praktyczne przykłady

c) ewidencja i rozliczanie wydatków dotyczących dofinansowania do aktywów

d) ewidencja zwrotu części lub całości dotacji

e) dofinansowanie w sprawozdaniu finansowym

f) konsekwencje związane z brakiem prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej

8. Praktyczne wypełnianie obowiązku prowadzenia kontroli wyodrębnionej księgowości jako element kontroli na miejscu realizacji projektu

9. Najczęściej popełniane błędy podczas tworzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej i kodu księgowego

10. Ogólne zasady dokumentowania wydatków oraz ich praktyczne zastosowanie

a) Wymagania wynikające z przepisów prawa

b) Szczególne wymagania dla dokumentacji projektowej – przykłady

11. Rodzaje dokumentów wymagane dla poszczególnych rodzajów wydatków kwalifikowanych – Omówienie rzeczywistych przypadków dotyczących wynagrodzeń, środków trwałych, podróży służbowych, umów cywilnoprawnych itp.

12. Środki trwałe w projektach – wartość początkowa, ewidencja, trwałość

13. Archiwizacja dokumentów – najlepsze rozwiązania i rzeczywiste przykłady

a) terminy archiwizacji wynikające z przepisów prawa a termin wynikający z umowy o dofinansowanie

b) sposób archiwizacji (szczególne wymogi w projektach dofinansowanych z dotacji)

14. Case studies – omówienie praktycznych przykładów (np. plany kont, opisywanie dokumentów, metody archiwizacji, zakańczanie projektu, itp.)

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek  korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład wsparty prezentacją multimedialną, warsztat praktyczny, studium przypadku, analiza przykładowych wniosków o płatność, dyskusja.

Trener

Radosław Gierałtowski

Specjalista z zakresu analizy finansowej, planowania, controllingu finansowego, sprawozdawczości budżetowej, budżetów zadaniowych, aplikacji i rozliczania środków współfinansowanych z Unii Europejskiej. Z wykształcenia ekonomista i finansista.

Absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania oraz Wydziału Finansów i Informatyki na Uniwersytecie w Białymstoku. Przebył liczne kursy doszkalające, a zdobytą wiedzę i umiejętności przekazuje Uczestnikom swoich szkoleń. Doświadczenie zawodowe zdobył w bankach oraz urzędach gminnych. Aktualnie pracuje jako Główny Specjalista w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, nieustannie zwiększając swoje doświadczenie i umiejętności. Doświadczenie trenerskie zdobył szkoląc właścicieli firm i przedsiębiorstw, studentów, właścicieli i kadrę zarządzającą. Szkolił pracowników jednostek samorządowych, pracowników służb cywilnych oraz kadry menedżerskie różnego szczebla, a także osoby przystępujące do projektów w ramach zakładana własnej działalności gospodarczej.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.