Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania zasobami ludzkimi, w tym w szczególności: kierowników i menadżerów, personelu działu Kadr i HR.

Cel szkolenia

 • wypracowanie zasad skutecznej komunikacji między przełożonym, a pracownikiem w sytuacjach trudnych, konfliktowych
 • zapoznanie z czynnikami warunkującymi sprawną komunikację z zachowaniem zdrowia pracowników i zespołu
 • skuteczne udzielanie feedbacku na temat rezultatów pracy
 • zarządzanie różnymi osobowościami członków zespołu: "lokomotywą", lękliwym, zdemotywowanym itp.

Program szkolenia

1. Jak rozpoznawać konflikt?

 • Rozpoznawanie typowych sposobów zachowania w sytuacjach kryzysowych
 • Identyfikacja, w jaki sposób podejmujemy typową, wewnętrzną ocenę konfliktu
 • Jak wpływa nastrój na postrzeganie konfliktu

2. Konflikt w zespole

 • Konflikt w zespole - trudni współpracownicy czy trudny zespół
 • Zaburzenia komunikacyjne w zespole jako przyczyna konfliktu
 • Menedżerowie odpowiedzialni za rozwiązywanie konfliktu w zespole

3. Jak kreatywnie rozwiązywać konflikty

 • Zorientowanie na cele w zarządzaniu konfliktami - rozwiązywanie problemów oznacza uwalnianie się od problemów
 • Jak właściwie hierarchizować interesy i rozwiązywać konflikty
 • Jak postrzegać konflikty i jak nimi sterować
 • Jak unikać konfliktów niepotrzebnych Jak można dokonać zmiany perspektyw w ocenie konfliktów
 • Umiejętności interpersonalne pomocne w radzeniu sobie z trudnymi ludźmi i przezwyciężania sytuacji konfliktowych

4. Trudny współpracownik i podwładny

 • Jak rozwijać asertywność w kontaktach z trudnymi współpracownikami
 • Jak radzić sobie z agresją i złością
 • Jak zarządzać ludźmi, którzy manipulują
 • Jakie strategie stosować wobec różnych typów osobowościowych
 • Traktowanie każdej osoby zgodnie z jej charakterem i okolicznościami

5. Efektywne rozwiązywanie konfliktów - rola menedżera

 • Rola moderatora i mediatora w konfliktach
 • Jak wspólnie opracowywać długotrwałe strategie i jak przejść do czynu
 • Jak sprawić by inni wykonywali swoje obowiązki
 • Jak radzić sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych - czynniki pomagające zdystansować się

6. Komunikacja w konflikcie

 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych i wpływania na innych
 • Jak okazywać szacunek i zrozumienie dla spraw i problemów
 • Aktywne słuchanie - jak pokonywać bariery w słuchaniu innych
 • Jak pytać i o co, jakich pytań unikać
 • Ukryte znaczenia w komunikacji werbalnej
 • Jak zwracać uwagę współpracownikom
 • Jak udzielać profesjonalnej informacji zwrotnej, aby wpłynąć pozytywnie na zachowania innych
 • Jak pomóc znaleźć sposoby osiągnięcia poprawy w zachowaniu

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Szkolenie on-line

Trener

Anita Goździkowska

Trener biznesu, coach, doradca. Ukończyła kursy Train the Trainers I i II organizowane przez Centrum Szkoleniowe JET, a także brała udział w trwającym 120 godzin projekcie „Profesjonalny Trener Biznesu”, po którym uzyskała certyfikat Trenera Biznesu. Ponadto posiada licencję i certyfikat Praktyka Wywierania Wpływu i Perswazji oraz Sztuki NLP wydany przez Stowarzyszenie Trenerów NLP w Polsce. Od 2007 roku skupia się głównie na karierze trenerskiej z zakresu: profesjonalnej obsługi klienta; technik skutecznej sprzedaży; telefonicznej sprzedaży i obsługi klienta; e-marketingu; obsługi reklamacji; negocjacji; budowania zespołu; zarządzania zespołem; asertywności; autoprezentacji; zarządzania czasem; public relations.

Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz Francusko-Polskich Studiów Podyplomowych Bankowości i Finansów w Gdańsku. Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy wg ISRS. Ukończyła liczne kursy i szkolenia m.in. z zakresu: zarządzania projektami, zarządzania jakością, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, integracji i rekrutacji pracowników, skutecznej prezentacji i autoprezentacji, sprzedaży i obsługi klienta, technik telefonicznej obsługi klienta, a także profesjonalnego marketingu, programów lojalnościowych oraz metodologii badania satysfakcji klienta. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.