Wsparcie skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego.

Lewiatan pośredniczy w udzielaniu niskoprocentowych pożyczek na rozwój biznesu. Możemy wesprzeć Państwa przedsiębiorstwa udzielając pożyczek małych (do 250 tyś. zł) bądź pożyczek dużych (250 tyś.1 grosz – 1 mln).

Wysokość oprocentowania uzależniona jest od oceny ryzyka i poziomu zabezpieczeń. Oprocentowanie jest stałe przez cały okres spłaty. Udzielenie pożyczki nie jest związane z prowizją i opłatami dodatkowymi.

Parametry produktuPożyczka małaPożyczka duża
wartość pożyczkido 250 000,00 złod 250 000,01 zł do 1 000 000,00 zł
okres spłatydo 5 latdo 8 lat
okres karencji w spłacie kapitałudo 6 miesięcydo 6 miesięcy
grupa docelowa


oprocentowanie (stałe w skali roku)


Mikro i małe przedsiębiorstwa


- na zasadach rynkowych – od 2,47%

- na zasadach pomocy de minimis – 1,87%


Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa


- na zasadach rynkowych – od 2,47%

- na zasadach pomocy de minimis – 1,87%

dodatkowe opłaty i prowizjebrakbrak

Ponadto Lewiatan pośredniczy w udzielaniu pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej do 80 tyś. zł przy oprocentowaniu 0,37%.

O tego typu pożyczkę mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne w wieku 30 lat i więcej pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne (w tym zarejestrowane w urzędzie pracy jako bezrobotne) lub bierne zawodowo,
  • osoby, które złożą oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych na pokrycie tych samych wydatków,
  • osoby, które nie są i nie były zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadziły działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu,
  • osoby, które będą prowadzić działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia faktycznego rozpoczęcia działalności gospodarczej
Mikropożyczka
Kwota pożyczki:do 80 000 zł
Oprocentowanie:0,37%, tj. 0,2% stopy bazowej określanej przez Komisję Europejską
Okres spłaty:do 7 lat
Okres karencji:do 6 miesięcy

Obligatoryjnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest weksel własny wystawiany przez Pożyczkobiorcę wraz z deklaracją wekslową. (W przypadku ustawowej wspólności majątkowej Przedsiębiorcy – również poręczenie wekslowe współmałżonka).

Dodatkowe zabezpieczenie spłaty pożyczki uzależnione jest od kwoty pożyczki, okresu spłaty, ryzyka związanego z wnioskowaną transakcją, itp. (np. poręczenie osób fizycznych i prawnych, hipoteka na nieruchomości, zastaw rejestrowy i przewłaszczenie na zabezpieczenie na środkach trwałych, itp.).

W przypadku zainteresowania pożyczkami prosimy o kontakt z:
Biurem PL „Lewiatan” tel: 81 532 43 33 e-mail: biuro@prywatni.lublin.pl

Więcej informacji znajdą Państwo TUTAJ.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.