Celem projektu było zwiększenie mobilności zawodowej mieszkańców województwa lubelskiego oraz ich zdolności w zakresie dostosowania umiejętności i kwalifikacji zawodowych do wymogów zmieniającego się rynku pracy. Szkolenia skierowane były do pracujących osób dorosłych zgłaszających z własnej inicjatywy chęć podwyższania lub dostosowywania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy.  W ramach projektu, w ciągu 2 lat, bezpłatnie zostało przeszkolone 500 osób z zakresu pozyskiwania dotacji na rozwój oraz 100 osób skorzystało z oferowanych usług doradczych.

Szkolenia prowadzone były częściowo w formie warsztatów, mających na celu przekazanie słuchaczom wiedzy z zakresu pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej oraz wyćwiczenie praktycznych umiejętności samodzielnego wypełniania wniosku o dofinansowanie.

Program szkolenia obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych warsztatów z wypełniania wniosków.

W programie znalazły się takie zagadnienia jak:

  • Źródła finansowania projektów. 
  • Źródła informacji o funduszach europejskich
  • Konstruowanie projektów
  • Przygotowanie fiszki projektowej. 
  • Praktyka w zarządzaniu i rozliczaniu projektu.
  • Wykładowcami byli praktycy, specjaliści z danej dziedziny. Szkolenia kończyły się uzyskaniem certyfikatu ukończenia szkolenia.

Proponowaliśmy również bezpłatne doradztwo w ramach projektu. Punkt Konsultacyjno – Doradczy funkcjonujący przy Fundacji Promocji Europejskiej utworzony został w celu objęcia usługami doradczymi uczestników szkolenia zainteresowanych praktycznym wykorzystaniem zdobytej wiedzy.

Zespół FPE.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.