Celem Projektu „Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD” było podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys mieszkańców.

Ponadto projekt ma na celu:

 • pobudzenie świadomości i aktywności w obszarach kształcenia i szkolenia 
 • rozwój usług edukacyjnych na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich
 • zapoznanie i przybliżenie problematyki ADHD 
 • przekazanie nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogom, psychologom i rodzicom dzieci trudnych, praktycznych wskazówek jak pracować i zrozumieć dziecko z ADHD
 • dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy jak odróżnić objawy ADHD od złego zachowania 
 • przedstawienie konsekwencji nieprawidłowej opieki i pracy nad dzieckiem z ADHD 
 • przygotowanie beneficjentów do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi
 • wzbogacanie warsztatów pracy w kontekście rozwoju osobistego 
 • ukierunkowanie do wypracowania odpowiednich warunków rozwojowych dla dzieci z grupy ryzyka
 • przyczynienie się do stworzenie w szkole spójnego systemu zasad potrzebnych w pracy z „trudnym dzieckiem”
 • Celem Projektu „Uczyć i zrozumieć dziecko z ADHD” było podnoszenie poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys mieszkańców.

Ponadto projekt miał na celu:

 • pobudzenie świadomości i aktywności w obszarach kształcenia i szkolenia
 • rozwój usług edukacyjnych na obszarach wiejskich, miejsko-wiejskich
 • zapoznanie i przybliżenie problematyki ADHD 
 • przekazanie nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogom, psychologom i rodzicom dzieci trudnych, praktycznych wskazówek jak pracować i zrozumieć dziecko z ADHD
 • dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy jak odróżnić objawy ADHD od złego zachowania 
 • przedstawienie konsekwencji nieprawidłowej opieki i pracy nad dzieckiem z ADHD 
 • przygotowanie beneficjentów do samodzielnego wdrażania poszczególnych strategii w pracy z dziećmi nadpobudliwymi
 • wzbogacanie warsztatów pracy w kontekście rozwoju osobistego 
 • ukierunkowanie do wypracowania odpowiednich warunków rozwojowych dla dzieci z grupy ryzyka
 • przyczynienie się do stworzenie w szkole spójnego systemu zasad potrzebnych w pracy z „trudnym dzieckiem”
 • przyczynienie się do stworzenia bardziej przystępnych warunków nauki dla dzieci z ADHD 
 • przekazanie skutecznych metod dydaktyczno-wychowawczych do pracy z uczniem z ADHD
 • ADHD czyli zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi jest chorobą o podłożu neurologicznym – związaną z zaburzeniami pracy układu nerwowego.

Beneficjentem Ostatecznym mogła być osoba, która w dniu podpisania  regulaminu spełnia następujące kryteria:

 • jest nauczycielem szkoły podstawowej lub gimnazjalnej, lub 
 • jest wychowawcą w placówce opiekuńczo-wychowawczej, lub 
 • jest rodzicem dziecka z ADHD, lub 
 • jest pedagogiem lub psychologiem oraz - w codziennej swojej pracy spotyka się z problemem ADHD i potrzebuje poszerzenia swojej wiedzy na ten temat 
 • oraz- jest mieszkańcem gminy wiejskiej, miejsko- wiejskiej lub miasta do 25 tys. mieszkańców na terenie województwa lubelskiego oraz chce z własnej inicjatywy podnieść swoje kwalifikacje, a chęć uczestniczenia w tego rodzaju szkoleniu wynika z potrzeby społeczności lokalnej.

Projekt był realizowany na terenie województwa lubelskiego. Projekt zakładał bezpłatne przeszkolenie 40 osób.

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł I - Część wykładową: 

 • definicja ADHD
 • kryteria diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej
 • przyczyny powstawania ADHD i mechanizmy działania
 • typy, rodzaje i formy występowania ADHD
 • metody i sposoby nauczania dzieci z ADHD                      
 • możliwości zapewnienia dzieciom z grupy ryzyka rozwojowego odpowiednich warunków rozwojowych, wsparcie psychiczne
 • system zasad i jego zalety
 • działania profilaktyczne i terapeutyczne
 • wskazania dla nauczycieli do pracy z uczniem 
 • objawy utrudniają życie dziecku, nauczycielowi i rodzicom
 • ADHD a sukces 
 • metody terapii

Moduł II - Część warsztatowa aktywizująca uczestników szkolenia

ZAJĘCIA PROWADZIŁ: psycholog kliniczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej, warsztatowej i szkoleniowej w dziedzinie ADHD.

Proces Rekrutacji uczestników szkolenia był określony szczegółowo w Regulaminie. Rozpoczął się we wrześniu 2008r i trwał do momentu wyczerpania miejsc. 

TERMINY SZKOLEŃ:

 • 27 września 2008r.
 • 25 października 2008r.
 • 22 listopada 2008r.
 • 06 grudnia 2008r.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.