W ramach projektu realizowane były następujące szkolenia:

  • Prince2 ® Foundation - szkolenie akredytowane + egzamin: liczba godzin szkolenia 32h/4 dni dla jednej grupy szkoleniowej - 28 osób w podziale na 3 grupy
  • Prince2 ® Practitioner - szkolenie akredytowane + egzamin: liczba godzin szkolenia 16h/2 dni dla jednej grupy szkoleniowej - 19 osób w podziale na 2 grupy
  • MSP®Foundation - szkolenie akredytowane +egzamin: liczba godzin szkolenia 24h/3 dni  dla jednej grupy szkoleniowej - 17 osób w podziale na 2 grupy
  • M_oR®Foundation - szkolenie akredytowane +egzamin: liczba godzin szkolenia 24h/ 3 dni dla jednej grupy szkoleniowej - 20 osób w podziale na 2 grupy
  • ITIL®Foundation - szkolenie akredytowane +egzamin: liczba godzin szkolenia 24h/ 3 dni dla jednej grupy szkoleniowej - 22 osoby w podziale na 2 grupy
  • Professional Scrum Foundations (16h -2 dni dla jednej grupy szkoleniowej, 18os, w jednej grupie)

Wszystkie szkolenia kończyły się egzaminami.

Celem głównym projektu było zwiększenie konkurencyjności u 35 przedsiębiorstw branży IT z woj. lubelskiego poprzez rozwój kapitału ludzkiego za pośrednictwem nabycia przez 58 pracowników i kadry zarządzającej kwalifikacji, umiejętności w zakresie zarządzania projektami do końca VII 2014r.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.