Celem głównym projektu było zwiększenie umiejętności w zakresie zarządzania u 27 przedsiębiorstw branży budowlanej i doradczej, z woj. lubelskiego poprzez rozwój kapitału ludzkiego za pośrednictwem nabycia przez 35 pracowników i kadry zarządzającej kwalifikacji, umiejętności w zakresie zarządzania projektami do końca VII 2014

W ramach projektu zrealizowane został następujące szkolenia: 

  • PRINCE2 ® Foundation-szkolenie akredytowane + egzamin: liczba godzin szkolenia 32h- 27 osób w podziale na 3 grupy
  • PRINCE2 ® Practitioner-szkolenie akredytowane + egzamin: liczba godzin szkolenia 16h- 25 osób w podziale na 2 grupy
  • MSP®Foundation- szkolenie akredytowane +egzamin: liczba godzin szkolenia 24h- 17 osób w podziale na 2 grupy
  • M_o_R®Foundation- szkolenie akredytowane: liczba godzin szkolenia 24h- 18 osób w podziale na 2 grupy
  • ITIL®Foundation -szkolenie akredytowane: liczba godzin szkolenia 24h- 7 osób w podziale na 1 grupę

Wszystkie szkolenia kończyły się egzaminami.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.