Z dniem 15 sierpnia 2007r. rozpoczęliśmy realizację projektu dofinansowanego ze środków Fundacji im. L. Kronenberga. W ramach projektu zrealizowaliśmy cykl szkoleń z zakresu: "UCZYĆ I ZROZUMIEĆ DZIECKO Z ADHD" Szkolenia odbyły się w dniach: 29-09-2007; 13-10-2007; 27-10-2007; 24-11-2007. Szkolenia były bezpłatne, dofinansowane ze środków Fundacji Bankowej im Leopolda Kronenberga. Szkolenie trwało jeden dzień szkoleniowy w wymiarze 8 godzin.  

Szkolenia adresowane były do : nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; wychowawców placówek opiekuńczo-wychowawczych; pedagogów oraz psychologów.

Projekt skierowany jest do beneficjentów, którzy w codziennej swojej pracy spotykają się z problemem ADHD i potrzebują poszerzenia swojej wiedzy na ten temat. Osoby pracujące na terenie woj. lubelskiego.

Celem szkolenia było:

 • zapoznanie i przybliżenie problematyki ADHD, 
 • przekazanie nauczycielom, wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, pedagogom praktycznych wskazówek  jak pracować i zrozumieć dziecko z ADHD,
 • dostarczenie teoretycznej i praktycznej wiedzy jak odróżnić objawy ADHD od złego zachowania, 
 • przedstawienie konsekwencji nieprawidłowej opieki i pracy nad dzieckiem z ADHD, 
 • prezentacja nowych metod pracy z  dzieckiem z ADHD w szkole,
 • przyczynienie się do stworzenia w szkole spójnego systemu zasad potrzebnych w pracy z „trudnym dzieckiem”
 • nabycie umiejętności korygowania objawów nadpobudliwości psychoruchowej w grupie (np. klasie szkolnej) i w pracy indywidualnej z dzieckiem.

PROGRAM SZKOLENIA

Moduł I - Część wykładową: 

 • definicja ADHD
 • kryteria diagnozy nadpobudliwości psychoruchowej
 • przyczyny powstawania ADHD i mechanizmy działania
 • typy, rodzaje i formy występowania ADHD
 • metody i sposoby nauczania dzieci z ADHD                      
 • możliwości zapewnienia dzieciom z grupy ryzyka rozwojowego odpowiednich warunków rozwojowych, wsparcie psychiczne
 • system zasad i jego zalety
 • działania profilaktyczne i terapeutyczne
 • wskazania dla nauczycieli do pracy z uczniem 
 • objawy utrudniają życie dziecku, nauczycielowi i rodzicom
 • ADHD a sukces 
 • metody terapii

Moduł II - Część warsztatowa aktywizująca uczestników szkolenia

ZAJĘCIA PROWADZIŁ: psycholog kliniczny z wieloletnim doświadczeniem w pracy terapeutycznej, warsztatowej i szkoleniowej w dziedzinie ADHD 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.