Cel projektu:

Głównym celem projektu „Centrum kształcenia prawno-finansowego” było podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z województwa łódzkiego w zakresie zagadnień prawnych i finansowych. Nabór do udziału w projekcie od 01-09-2009 trwał do wyczerpania miejsc.

Projekt skierowany był do:

  • osób pełnoletnich
  • aktywnych zawodowo - wykonujące pracę na podstawie umowy o pracę (powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło), które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć podwyższenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego w czasie wolnym od pracy 
  • zamieszkałych (zameldowane) na terenie województwa łódzkiego
  • pracujących w dziale finansowym lub księgowym, kadrowym lub dziale prawnym lub organizacyjno-prawnym lub zainteresowane nabyciem wiedzy i umiejętności w zakresie zagadnień finansowych lub prawnych

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.