Celem nadrzędnym projektu było podniesienie konkurencyjności Fundacji Promocji Edukacyjnej ORYLION poprzez zakup lokalu na potrzeby prowadzenia działalności oraz sprzętu komputerowego, wprowadzenie do oferty nowych usług oraz ulepszenie dotychczasowych.