Projekt skierowany był do osób, które w swoich obowiązkach posługują się zagadnieniami prawnymi, lub pełniących zadania związane z obszarem finansowym, m.in. do pracowników działów prawnych i finansowych, organizacyjno-prawnych, pracowników księgowości, kadr, zarządzających danym obszarem zagadnień itp.

Udział w szkoleniu: 

 • przedsiębiorstwa posiadające siedzibę lub oddział, filię, na terenie województwa mazowieckiego,
 • przedsiębiorcy spełniający w/w kryteria zatrudnieni na podstawie Kodeksu Pracy (umowa powołania, wyboru, mianowania, spółdzielcza umowa o pracę,
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą). 
 • Ich pracownicy będący mieszkańcami województwa mazowieckiego w rozumieniu KC lub zatrudnieni/wykonujący prace na terenie województwa mazowieckiego( wyłącznie w rozumieniu Kodeksu Pracy).

Tematyka szkoleń:

1)Tematyka szkoleń finansowych:

 • Analiza finansowa przedsiębiorstwa (16 godz. szkoleniowych)
 • Controlling i rachunkowość zarządcza w firmie (16 godz.)
 • Finanse dla niefinansistów (16 godz.)
 • Finanse dla niefinansistów - czyli jak znaleźć wspólny język z główną księgową (16 godz. )
 • Zarządzanie finansami firmy w praktyce (16 godz.)

2)Tematyka szkoleń prawnych:

 • Prawo pracy w praktyce firmy (16 godz. )
 • Podatki –aktualny stan prawny(16 godz. )
 • Windykacje znajomość podstawowych procedur prawnych (16 godz.)

3) VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI- Podstawy prawa gospodarczego (prawo spółek i prawo umów w obrocie gospodarczym) (16 godz.)

4) Zasady archiwizacji dokumentacji w firmie. Dokumentacja kadrowa.(16 godz.)

Szkolenia dofinansowane były w 60-80 % przez UE. Koszt szkoleń przedstawiał się następująco::

 • Mikro i małe przedsiębiorstwa: 138,53 zł VAT zw.
 • Średnie: 207,80 zł VAT zw.
 • Duże: 277,07 netto + 23 % VAT

W trakcie realizacji szkoleń dofinansowanych w których Państwo uczestniczyli  z działania 8.1.1 otrzymali Państwo wsparcie w postaci pomocy publicznej na szkolenia.

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. W przypadku tego typu projektów występuje pomoc publiczna na szkolenia. Pomoc na szkolenia udzielana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008 r. nr 90, poz. 557 z późn. zm.).

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.