Informujemy o realizacji projektu pt: "Popularyzacja Odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców powiatu puławskiego"- dofinansowany ze środków NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Lublinie z Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”. Kwota dofinansowania wynosi 116 015 PLN. 

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych społeczeństwa powiatu puławskiego w zakresie produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł odnawialnych co przyczyni się do wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie powiatu puławskiego.

Cel główny zostanie osiągnięty dzięki realizacji celów szczegółowych:
1. Realizacja działań promocyjno-edukacyjnych opisanych w niniejszym dokumencie
2. Osiągnięcie wskaźnika efektu ekologicznego – dotarcie do 38100 odbiorców

Grupą docelową niniejszego projektu, będą mieszkańcy powiatu puławskiego, wśród których zdiagnozowano następujące problemy odnoszące się do zakresu edukacji ekologicznej z OZE:
1. Wciąż niski poziom wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii, nt. korzyści środowiskowych i ekonomicznych
2. Niedostateczna widza na temat możliwości wsparcia finansowego- dotacji do OZE

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy mieszkańców powiatu puławskiego:

Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy i potrzeby ponieważ:
1. Dzięki zaplanowanym działaniom, pogłębi wiedzę konsumentów o odnawialnych źródłach energii,
2. Zaplanowane działania wskażą możliwości wsparcia finansowego - zarówno dla firm, rolników, jak i gospodarstw domowych z których mogą skorzystać 

W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania:

1) Bezpośrednie:

a) szkolenia e-learningowe

b) wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje i imprezy)

2) Pośrednie:

a) Spoty radiowy (produkcja wraz z emisją)

b) Spot TV (produkcja wraz z emisją)

c) Program TV (produkcja wraz z emisją)

d) Programy i kampanie edukacyjne

e) INNE- działania w Internecie w tym- media społecznościowe

Data zakończenia przedsięwzięcia planowana jest na listopad 2023r.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.