Od 2004 roku zajmujemy się kompleksową pomocą w procedurze aplikowania o dotacje unijne, krajowe, a także w przygotowaniu odpowiednich dokumentów podczas ubiegania się o kredyty/pożyczki.

Współpraca dotycząca pozyskania dotacji składa się z kilku etapów:
I badamy potrzeby Klienta – omówienie pomysłu i zakresu inwestycji (osobiście, telefonicznie, mailowo). Państwo określają, jakie przedsięwzięcie zamierzają zrealizować. My po analizie dokumentów programowych określamy, czy planowane przedsięwzięcie może uzyskać dofinansowanie ze środków unijnych. Analizie podlegają także dokumenty finansowe firmy, pozwalające ocenić sytuację finansową pod kątem możliwości realizacji projektu. 
II dobór odpowiedniego konkursu wyszukanie najbardziej korzystnego i dostępnego źródła dofinansowania i optymalizacja projektu pod kątem wymogów programowych i kryteriów oceny.
IIIprzygotowanie kompletu wymaganych dokumentów aplikacyjnych, szczegółowo opracowujemy plan projektu. Przygotowujemy kompletny wniosek o dotację, sporządzamy analizy ekonomiczno-finansowe, biznes plan, dbamy o kompletność wymaganych załączników do wniosku, wspieramy projekt podczas jego oceny oraz podpisania umowy o dofinansowanie. Prowadzimy korespondencję z instytucją finansującą. 
IV zarządzanie projektem i jego rozliczenie, ten etap realizacji projektu wymaga przygotowania odpowiednich procedur wyboru wykonawców usług, sporządzamy wnioski rozliczające projekt, nadzorujemy prawidłowy przepływ finasowania projektu, pomagamy w przygotowaniu się do kontroli projektu oraz skutecznego zakończenia i utrzymania trwałości projektu.   

Koszt przygotowania dokumentacji:
Cena za przygotowanie niezbędnych dokumentów zależy od zakresu prac i czasu poświęconego na sporządzenie całej dokumentacji, dlatego każde przygotowanie dokumentów wyceniane jest indywidualnie.

Nasz zespół to doświadczeni i profesjonalni specjaliści w zakresie sporządzania wniosków o dofinansowanie. Zasięg naszego działania to cały kraj. Wykorzystujemy zdalne metody komunikacji co pozwala zaoszczędzić czas. Jeśli chcesz sprawdzić, czy masz szanse pozyskania dotacji na rozwój firmy lub rozpoczęcie działalności – skonsultuj z nami swój pomysł na projekt.

Kontakt: 

biuro@orylion.pl, tel.: (81)532 62 06, 730 755 444