Celem Projektu jest pogłębienie wiedzy oraz nabycie/doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy PZP przez MMŚP (i ich pracowników) posiadających siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie woj. lubelskiego lub mazowieckiego, którzy są zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych.

Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „PZP dla Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Celem Projektu jest pogłębienie wiedzy oraz nabycie/doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy PZP przez MMŚP (i ich pracowników) posiadających siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie woj. lubelskiego lub mazowieckiego, którzy są zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych.

Okres realizacji Projektu: 01.03.2018 r. – 28.02.2021 r.

Formy wsparcia zaplanowane w ramach projektu:

 • szkolenia ogólne;
 • szkolenia praktyczne;
 • szkolenia ogólne i praktyczne z zakresu e-zamówień;
 • doradztwo indywidualne z zakresu ubiegania się o zamówienia publiczne w Polsce.

Udział w projekcie mogą wziąć przedsiębiorstwa spełniające poniższe kryteria formalne:

 • zainteresowane ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski;
 • mające siedziby wynikające z KRS lub miejsce prowadzenia działalności podane w CEIDG na terenie woj. lubelskiego lub mazowieckiego;
 • należące do sektora MMŚP;
 • które nie brały udziału w projektach dofinansowanych w konkursie POWR.02.02.00-IP.09-00-001/161 (nie dotyczy wsparcia w zakresie e-zamówień);
 • mogące otrzymać pomoc de minimis

Uczestnicy szkoleń poniosą koszt jedynie 12% wartości udzielonego wsparcia

Uczestnikom/czkom zagwarantowane jest:

 • wyżywienie (serwis kawowy i obiad) ;
 • materiały szkoleniowe (w wersji papierowej oraz elektronicznej) stanowiące rozwinięcie zagadnień objętych programem i prezentowanych w trakcie zajęć, w tym długopis i notes;
 • noclegi dla osób z niepełnosprawnościami w pokojach jednoosobowych, z pełnym węzłem sanitarnym.
 • w przypadku e-szkoleń uczestnikom zagwarantowane są materiały szkoleniowe (w wersji elektronicznej) stanowiące rozwinięcie zagadnień objętych programem i prezentowanych w trakcie zajęć.

Każdy Uczestnik/czka zobowiązany będzie do uczestnictwa w co najmniej 90% zajęć szkoleniowych oraz zaliczenia zajęć w formie testu (warunek uzyskania zaświadczenia).

W celu potwierdzenia uczestnictwa w zajęciach Uczestnik/czka szkolenia będzie podpisywał się na liście obecności.

Doradztwo odbywać się będzie w siedzibie Organizatora lub przedsiębiorcy, ewentualnie w innym łatwo dostępnym miejscu. W przypadku e-doradztwa będzie ono realizowane w formie rozmowy wideo z wykorzystaniem środków technicznych uzgodnionych indywidualnie przez Organizatora i Beneficjenta pomocy/Uczestnika.

Celem doradztwa będzie omówienie konkretnych przypadków zamówień publicznych, w których uczestniczy lub udziałem w których jest zainteresowany Beneficjent pomocy.

Doradztwo w formie bezpośrednich spotkań, stanowi co najmniej 50% ogólnego czasu doradztwa. Pozostała część wykorzystana jest na samodzielną pracę doradcy (np. analiza SIWZ dotyczącego postępowania przetargowego, którym zainteresowany jest przedsiębiorca).

E-szkolenia odbywać się będą za pośrednictwem programu ZOOM. Logowanie na poszczególne szkolenia odbywały się będą za pośrednictwem strony internetowej: www.pzpdlabiznesu.pl  w zakładce „SZKOLENIA ONLINE”. Logowanie odbywać się będzie za pomocą hasła podanego w zakładce „SZKOLENIA ONLINE” i będzie weryfikowane każdorazowo przez trenera poprzez udzielenie zgody na dołączenie do szkolenia.

Zapisy do udziału w projekcie odbywają się:

 • w Siedzibie Kancelarii Prawnej Filipek & Kamiński Sp. k. w Lublinie (ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin);
 • w Oddziale Kancelarii w Warszawie (ul. Stawki 2A, lok. 146, 00-193 Warszawa);
 • telefonicznie (735 911 878, 730 755 444, 81 532 62 06)
 • za pośrednictwem poczty e-mail (pzp@kancelaria-fk.pl, szkolenia@orylion.pl )

REGULAMIN I DOKUMENTY

Wszystkie dokumenty projektu pobrać można pod >LINKIEM<.

Biuro Projektu mieści się w siedzibie Organizatora:

a) Lublin – ul. Spokojna 17/12, 20-066 Lublin;

b) Warszawa - ul. Stawki 2A lok. 146, 00-193 Warszawa.