Dofinansowane na szkolenia on-line z zamówień publicznych oraz na usługi doradcze. Uczestnicy szkoleń poniosą koszt jedynie 12% wartości udzielonego wsparcia.

Projekt "PZP dla Biznesu" 

Uczestnicy szkoleń poniosą koszt jedynie 12% wartości udzielonego wsparcia, czyli 81,27 zł netto  

Wartość szkolenia: 677,21 zł netto


Zachęcamy do wzięcia udziału w projekcie „PZP dla Biznesu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.
Celem Projektu jest pogłębienie wiedzy oraz nabycie/doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie poprawnego, zgodnego z prawem korzystania z przepisów ustawy PZP przez MMŚP (i ich pracowników) posiadających siedzibę (zgodnie z dokumentem rejestrowym) na terenie woj. lubelskiego lub mazowieckiego, którzy są zainteresowani ubieganiem się o zamówienia publiczne na polskim rynku zamówień publicznych.


Formy wsparcia zaplanowane w ramach projektu:

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się na powyższe szkolenia 


Udział w projekcie mogą wziąć przedsiębiorstwa spełniające poniższe kryteria formalne:

  • zainteresowane ubieganiem się o zamówienia publiczne na terenie Polski;
  • mające siedziby wynikające z KRS lub miejsce prowadzenia działalności podane w CEIDG na terenie woj. lubelskiego lub mazowieckiego;
  • należące do sektora MMŚP;
  • które nie brały udziału w projektach dofinansowanych w konkursie POWR.02.02.00-IP.09-00-001/161 (nie dotyczy wsparcia w zakresie e-zamówień);
  • mogące otrzymać pomoc de minimis

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.