Projekty w realizacji

Popularyzacja odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców powiatu puławskiego

Projekt realizowany w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej do 30/11/2023. Głównym celem są działania promocyjno-edukacyjne, dążące do podnoszenia poziomu świadomości ekologicznej oraz kształtowania postaw proekologicznych społeczeństwa w zakresie popularyzacji rolnictwa ekologicznego i upowszechniania zasad dobrej praktyki. Grupą docelową niniejszego projektu, stanowią mieszkańcy powiatu puławskiego, wśród których zdiagnozowano następujące problemy odnoszące się do zakresu edukacji ekologicznej: 1. Niedostateczna wiedza na temat produktów ekologicznych oraz funkcjonujących gospodarstw ekologicznych w bezpośrednim otoczeniu konsumentów 2. Brak świadomości i rozpoznawalności dla unijnego systemu jakości rolnictwa ekologicznego oraz dla certyfikowanej żywności ekologicznej Niniejszy projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy ponieważ: 1. Przyczyni się do pogłębiania wiedzy konsumentów o produktach ekologicznych, 2. Zbuduje w odbiorcach chęć ciągłego podnoszenia standardów produkcji ekologicznej w celu poprawy jakości tych produktów i zyskania zaufania nabywców a także przyczyni się do powstawania nowych gospodarstw ekologicznych 3. Przyczyni się do budowania świadomości i rozpoznawalności dla unijnego systemu jakości rolnictwa ekologicznego oraz dla certyfikowanej żywności ekologicznej, znakowanej symbolem Euroliścia. W ramach projektu zostały zaplanowane następujące działania: 1) Bezpośrednie: a) szkolenia e-learningowe b) wydarzenia edukacyjne (np. happeningi, akcje i imprezy) 2) Pośrednie: a) Spoty radiowy (produkcja wraz z emisją) b) Spot TV (produkcja wraz z emisją) c) Program TV (produkcja wraz z emisją) d) Programy i kampanie edukacyjne e) INNE- działania w Internecie w tym- media społecznościowe