Referencje ze szkoleń

RON MIL - "Windykacja od A do Z"

ARiMR - Ustalanie statusu MŚP

Nadbużański Oddział Straży Granicznej w Chełmie - Zmiany w kodeksie pracy

PUP Parczew - Specjalista zamówień publicznych - kurs umiejętności praktycznych

Referencje- ASCEND CONSULTING

Stowarzyszenie "Promocja Przedsiębiorczości" - "Zarządzanie międzynarodowym łańcuchem dostaw"

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie - "Prawo budowlane"

ARiMR - "Przeprowadzenie i ocena postępowania o zamówienia publiczne"

LAWP - "Zasady tworzenia dokumentów dostępnych cyfrowo"

Vosty Energy sp. z o. o. sp. k - "ZAMÓWIENIA PUBLICZNE I ZASADA KONKURENYCJNOŚCI"

SPSK nr 4 w Lublinie - "PROFILAKTYKA I DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY"

ARiMR - POMOC DE MINIMIS W ODNIESIENIU DO ULG W SPŁACIE WIERZYTELNOŚCI ARIMR POWSTAŁYCH W ZWIĄZKU Z WYKONYWANIEM PRZEZ NIĄ ZADAŃ Z KRAJOWYCH ŚRODKÓW PUBLICZNYCH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego - "Prawo budowlane"

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego - "Dostęp do informacji publicznej w praktyce"

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie - "Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów unijnych"

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie - "Przygotowanie i realizacja inwestycji budowlanej zgodnie z Prawem budowlanym"

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie "Profilaktyka i diagnostyka osteoperozy"

PGM POLKOWICE - "Obowiązkowe, okresowe kontrole obiektów budowlanych oraz zasady prowadzenia książek obiektu budowlanego i przechowywania dokumentacji"

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - "Określanie statusu MŚP"

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - "Zarządzania stresem i kontrolowanie emocji w pracy"

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - "Prawidłowość zapytania ofertowego w świetle nowelizacji Ustawy Prawo Zamówień Publicznych"

Krajowa Administracja Skarbowa - "Warsztaty z zakresu inżynierii finansowej"

ASCEND CONSULTING - "Zasada konkurencyjności przy realizacji w ramach EFRR, EFS i FS na lata 2014-2020 w ramach nowelizacji PZP"

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - "Ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym - przepisy w 2021r."

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa- "Jak czytać księgi wieczyste - poszczególne działy"

AMW SINEVIA - "Warunki kontraktowe FIDIC dla robót budowlanych projektowanych przez zamawiającego - czerwona książka"

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ( Szkolenie z zakresu zamówień publicznych )

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ( Szkolenie z zakresu procedury odwoławczej )

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ( Szkolenie z zakresu HCV )

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu prawa budowlanego )

Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów ( Szkolenie z zakresu finansów dla niefinansistów )

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu zarządzania budynkami )

MPWiK Sp. z o. o. w Lublinie ( Szkolenie z zakresu prawa budowlanego )

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie ( Szkolenie z zakresu mowy ciała w obsłudze klienta w UW )

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala ( Cykl szkoleń dla Pracowników z finansów publicznych i obsługi trudnego interesanta )

GPEC sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych )

Frima Handlowo-Usługowa Bial-Mich ( Szkolenie z zakresu sprzedaży i obsługi Klienta )

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ( Wielkopolski Oddział Regionalny )

Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu ( Szkolenie z zakresu zarządzania dokumentacją w instytucji )

ZETO sp. z o. o. ( szkolenie akredytowane z egzaminem z zakresu M_o_R® Foundation )

Tryumf sp. z o. o - Przeprowadzenie cyklu szkoleń dla Pracowników firmy

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ( Szkolenie z zakresu określania statusu MŚP )

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ( Szkolenie z zakresu pomocy publicznej )

De Detrich- Technika Grzewcza Sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu komunikacji z klientem )

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie ( Szkolenie z zakresu komercjalizacji wiedzy )

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ( Szkolenie z zakresu dostępu do informacji publicznej )

EMET- IMPEX Sp. z o. o. ( Szkolenie z zakresu gospodarki magazynowej )

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.