Pozyskanie dofinansowania to pierwszy krok.

Kolejnym jest realizacja projektu, która wiąże się z wieloma dodatkowymi obowiązkami, wynikającymi z dodatkowych rozporządzeń. Realizacja projektu wymaga odpowiedniego przygotowania, zaplanowania  a przede wszystkim prawidłowej realizacji działań zgodnie z harmonogramem i zawartą umową o dofinansowanie.


Koszt zarządzania projektem:
Koszt zarządzania projektem zostaje ustalony indywidualnie z danym klientem. Kwota uzależniona jest od ilości zleconych zadań.