W ZAKRESIE SYSTEMÓW JAKOŚCI:

  • WDROŻENIE SYSTEMÓW JAKOŚCI: HACCP, ISO 9001 : 2015 i innych
  • Proponujemy Państwu wdrożenie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) i systemu HACCP.
  • oraz możliwość wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN – EN ISO 9001 : 2015.

W ramach prac szkoleniowo-doradczych proponujemy:

 

  • Pomoc merytoryczna i edytorska w opracowaniu dokumentacji systemu zarządzania jakością wg norm
  • Konsultacje przy wdrożeniu wymagań norm
  • Szkolenie dla auditorów wewnętrznych
  • Opracowanie planu i nadzór przy wykonaniu auditu oceniającego wdrożenie systemu
  • Pomoc przy usunięciu niezgodności ustalonych w trakcie auditu wewnętrznego
  • Przygotowanie do certyfikacji przez jednostkę certyfikującą
  • Pomoc merytoryczną przy  usunięciu ewentualnych niezgodności stwierdzonych podczas auditu certyfikującego

 

 

    SKUTECZNE WDROŻENIE SUKCESÓW FIRMY I CERTYFIKACJA = SUKCES FIRMY