Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcemy wspierać firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

CEL FINANSOWANIA: Wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które znalazły się w okresowych trudnościach.

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które możesz przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Start przyjmowania wniosków: 21.03.2022 ,

Zakończenie przyjmowania wniosków: 14.04.2022

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • Oferujemy możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły (do spełnienia TYLKO JEDNO Z PONIŻSZYCH przesłanek)

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;
  • lub z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie, 
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Kim jest przedsiębiorca w okresowych trudnościach?

Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to mały lub średni przedsiębiorca, który w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracił sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii którego ryzyko spowolnienia jego rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przedsiębiorca w okresowych trudnościach to podmiot, który doświadcza trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Formularz zgłoszeniowy: po linkiem https://www.parp.gov.pl/component/site/site/formularz-zgloszeniowy-swo   

Dokumenty: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#dokumenty 

Operator dla makroregionu 3:

Instytut ADN sp. z o. o. sp. k. (dawniej MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp. k.) (ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa) 

Dyżury telefoniczne dla przedsiębiorców przygotowujących ankietę rekrutacyjną odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00 pod numerami 22 162 79 60, 503 455 204.

Więcej informacji pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo#opis  

Serdecznie zapraszamy do kontaktu i współpracy w ramach projektu. 

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.