Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Pracodawca decydujący się na wprowadzenie kontroli trzeźwości pracowników jest zobowiązany uwzględnić treść przepisów do przepisów  wewnątrzzakładowych, które muszą min. określać grupę pracowników, jaka będzie / jakie będą objęte kontrolą trzeźwości, sposób przeprowadzania kontroli, w tym rodzaju urządzenia wykorzystywanego do kontroli, czasu i częstotliwość jej przeprowadzania.

Cel szkolenia

Na szkoleniu zostaną omówione zapisy wprowadzające kontrolę trzeźwości ( regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości). Ponadto na szkoleniu omówiona zostanie wzorcowa dokumentacja dotyczącą procesu wdrożenia pracy zdalnej.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do nowych przepisów o pracy zdalnej
2. Praca zdalna wykonywana na polecenie pracodawcy
3. Obowiązek uwzględnienia wniosku o pracę zdalną
4. Tryb ustalania zasad pracy zdalnej 
5. Porozumienie i regulamin dotyczące praca zdalnej
6. Procedura Ochrony Danych Osobowych na potrzebę pracy zdalnej
7. Wzory dokumentów dla pracodawców do wprowadzenia pracy zdalnej
• Propozycje zapisów do umowy o pracę w związku z wprowadzeniem pracy zdalnej przy zawarciu umowy o pracę.
• Odwołanie polecenia pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
• Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt porozumienia. 
• Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt regulaminu – w przypadku braku uzgodnienia porozumienia.
• Zasady wykonywania pracy zdalnej – projekt ustaleń z przedstawicielem załogi.
• Wzór informacji przekazywanej pracownikowi w związku z wykonywaniem pracy zdalnej
• Wniosek pracodawcy dotyczący pracy zdalnej po zawarciu umowy o pracę.
• Wniosek pracownika o wykonywanie pracy zdalnej w szczególnych okolicznościach.
• Wzór odmowy pracodawcy co do wniosku pracownika o prace zdalną w szczególnych okolicznościach.
• Wniosek pracownika o wykonywanie okazjonalnej pracy zdalnej.
• Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej.
• Wniosek pracownika o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej.
• Wniosek pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy zdalnej przez pracownika w szczególnych okolicznościach.
• Polecenie pracodawcy wykonywania pracy zdalnej.
• Wzór protokołu kontrolnego
• Oświadczenie pracownika potwierdzające zapoznanie się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania
• Oświadczenie pracownika zawierające potwierdzenie, że na stanowisku pracy zdalnej w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym z pracodawcą są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki tej pracy.
8. Praca zdalna a bezpieczeństwo danych
9. Niedozwolone działania przy pracy zdalnej
10. Wynoszenie danych poza obszar przetwarzania danych- wzory dokumentów
11. Przetwarzanie danych w związku z kontrolą trzeźwości 
12. Obowiązek informacyjny pracodawcy 
13. Procedura prowadzenia kontroli trzeźwości przez pracodawcę 
14. Regulamin prowadzenia kontroli trzeźwości-wzory zapisów wprowadzających kontrolę do przepisów wewnętrznych
15. RCP –kontrola stanu trzeźwości pracowników
16. Obowiązek informacyjny dla pracowników podlegających kontroli trzeźwości
17. Kiedy kontrola trzeźwości może zostać wprowadzona
18. Obowiązek ochrony godności i dóbr osobistych w trakcie kontroli
19. Jakie przepisy dodatkowe trzeba uwzględnić prowadząc kontrolę trzeźwości.
20. Na czym polega badanie wykonywane przez pracodawcę.
21. Jak długo przechowywane są informacje z kontroli przez pracodawcę.
22. W jakich przypadkach okres przechowywania informacji z kontroli jest przedłużony.
23. Na czym polega obowiązek usunięcia informacji z kontroli.
24. Jaki jest tryb wprowadzenia zasad kontroli trzeźwości / układ zbiorowy / regulamin pracy / obwieszczenie.
25. Kiedy i o czym należy informować pracowników zatrudnionych.
26. Kiedy i o czym należy informować zatrudniane osoby objęte kontrolą trzeźwości
27. Jakie są podstawy niedopuszczenia pracownika do pracy.
28. Informacja o przyczynach niedopuszczenia do pracy.
29. Kto może wystąpić z żądaniem przeprowadzenia badania przez organ powołany do ochrony porządku publicznego.
30. Kiedy organ powołany do ochrony porządku publicznego zleca wykonanie badania krwi.
31. Jak kwalifikować czas niedopuszczenia pracownika do pracy, jeśli wynik badania nie potwierdził przypuszczenia.
32. Jakie informacje pracodawca otrzyma od organu, który przeprowadził badanie trzeźwości.
33. RODO a ZFSS
• PIT-y wyłącznie do wglądu-stanowisko URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
• Brak zgody na przetwarzanie danych w związku z przyznawaniem świadczeń;
• Pisemne upoważnienia do przetwarzania danych dla członków komisji socjalnych w przypadku przetwarzania danych wrażliwych
• Obowiązek dokonywania przez pracodawcę przeglądu danych osobowych zawartych w dokumentacji wytworzonej w ramach prowadzenia Funduszu – nie rzadziej niż raz w roku kalendarzowym, w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania;
• Usuwania danych osobowych, których dalsze przechowywanie jest zbędne,
• Obowiązek corocznego przeglądu dokumentacji z zakresu ZFŚŚ-coroczny audyt;
• Obowiązki informacyjne ZFŚS

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Uczestnicy szkolenia otrzymają w formie elektronicznej (z możliwością edycji) praktyczne gotowe do natychmiastowego wdrożenia wzory dokumentów omawiane na szkoleniu- zgodne z nowelizacją Kodeksu Pracy ( m.in. regulamin kontroli trzeźwości, regulamin wdrożenia pracy zdalnej)

 Sposób przekazywania wiedzy w czasie szkoleń i jakość praktycznych wskazówek cieszą się bardzo dużym uznaniem.

Trener

Rafał Andrzejewski

Ekspert z zakresu RODO, prawnik, praktyk (pełniący funkcję IOD w wielu podmiotach), audytor, specjalizujący się w prawie ochrony danych osobowych, wykładowca, wieloletni szkoleniowiec (ponad 15 lat).

Konsultant wiodących kancelarii prawnych, świadczący usługi kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, jak i jednostek sektora administracji publicznej, trener z wieloletnim doświadczeniem, które przekłada się na umiejętność przystępnego przekazywania i wyjaśniania skomplikowanych zagadnień prawnych. W ramach obsługi prawnej opracowuje oraz wdraża systemy ochrony danych osobowych (RODO).

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.