Termin, miejsce, cena

16/09/2024 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Adresaci szkolenia

Biura rachunkowe, pracownicy służb finansowo-księgowych, biegli rewidenci, doradcy podatkowi

Cel szkolenia

Kodeks spółek handlowych obowiązuje od 2001 roku. Jest to ustawa wielokrotnie nowelizowana przez ustawodawcę.

Celem szkolenia jest aktualizacja wiedzy z zakresu prawa handlowego (w połączeniu z elementami przepisów podatkowego), przydatnej w pracy zawodowej pracowników działów księgowości i nie tylko, zapoznanie się z najnowszymi orzeczeniami sądów powszechnych i interpretacjami organów administracji państwowej w obszarze prawa handlowego. Dzięki analizie praktycznych przykładów uczestnicy będą mogli ocenić wpływ przepisów prawa handlowego na codzienne wykonywania zawodu. Przedmiotem szkolenia  będą wybrane zagadnienia z obszaru przepisów prawa handlowego obowiązującego w Polsce.

Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem:
Wiedzy: Nabycie wiedzy w obszarze prawa handlowego
Umiejętności: Umiejętność oceny i rozpoznania instytucji prawa handlowego w praktyce zawodowej
Postaw społecznych: Wdrażanie pozytywnych i powszechnie akceptowanych zachowań w obszarze  prawa handlowego.

Program szkolenia

1. Zakładanie spółek osobowych, prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej, likwidacja spółki osobowej  - prawo, podatki i ZUS
2. Zakładanie, organizacja, funkcjonowanie i likwidacja spółek kapitałowych – aspekty prawno-podatkowe,
3. Reorganizacje spółek prawa handlowego (przekształcenia, połączenia, podziały) - skutki prawne i podatkowe
4. Składka zdrowotna w spółkach prawa handlowego
5. Planowane zmiany przepisów prawa w 2023 roku
6. Najnowsze interpretacje organów podatkowych i orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie przepisów prawa handlowego

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Wykład, prezentacja w PowerPoint, testy, pytania i odpowiedzi, analiza przepisów prawa, orzecznictwa sądów krajowych i unijnych i interpretacji organów administracji

Trener

Monika Markisz

Prawnik, prowadzi kancelarię radcy prawnego i doradcy podatkowego. Specjalizuje się w prawie handlowym, gospodarczym, podatkowym i prawie pracy. Prowadzi wykłady i szkolenia dla praktyków, aplikantów radcowskich i radców prawnych. Współpracuje z przedsiębiorcami i obsługującymi je biurami rachunkowymi. Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z biegłymi rewidentami przy badaniu sprawozdań finansowych. Autorka kilkunastu pozycji z zakresu prawa podatkowego i handlowego.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.