Termin, miejsce, cena

26/09/2024 On-line
ClickMeeting
Zaproszenia będą wysyłane na adres mailowy wskazany w zgłoszeniu na Webinar.

Adresaci szkolenia

Wszystkie osoby biorące udział w projektach (niezależnie od branży i tematyki) i pełniące role kierowników projektów, członków zespołów projektowych oraz pozostałych interesariuszy projektów.

Cel szkolenia

Główyn cel: Poznanie podstawowych zasad dotyczących zarządzania projektami pozwalających na skuteczne realizowanie celów projektu.

Cele szczegółowe:
• Poznanie i zrozumienie przez Uczestników logiki oraz metodologii  zarządzania projektami, w oparciu o metodyki PMI, Prince2 oraz podejścia agile.
• Wykorzystanie w trakcie spotkania, narzędzi i dokumentacji projektowej.
• Przygotowanie Uczestników do przyjęcia na siebie ról lidera projektu i członka grupy projektowej poprzez:
– rozwój kompetencji osób pracujących w zespołach projektowych,
– poznanie kompetencji osób zarządzających projektami.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnicy będą potrafili:
• Zdefiniować cel i zakres projektu.
• Wskazać, jak zbudować zespół projektowy.
• Zidentyfikować stanowisko interesariuszy i potrzeby użytkowników.
• Wykorzystać w pracy projektowej dostępne modele, narzędzia i techniki.
• Opracować i wykorzystywać dokumentację projektową.
• Przygotować harmonogram prac projektowych i plan zasobów.
• Zdefiniować ryzyka i opracować plan minimalizacji ryzyk.
• Zarządzać komunikacją w zespole, ze Sponsorem i interesariuszami.
• Monitorować i kontrolować wdrożenie projektu.
• Ocenić dokonania projektowe i przygotować raport podsumowujący projekt.

Korzyści:

- Poznasz podstawowe założenia dotyczące zarządzania projektem.
- Dowiesz się o zasadach inicjacji projektu w ramach organizacji.
- Poznacz etapy realizacji projektu - w tym sposoby monitorowania i kontrolowania postępu.
- Zrozumiesz, jakie czynniki wpływają na sukces projektu.

Program szkolenia

Zarządzanie projektami – wprowadzenie 
a. Cykl życia projektu 
b. Model fazowy projektu 
c. Struktura zarządzania projektem – główni uczestnicy, ich role i odpowiedzialność, pozycja kierownika projektu 

2. Cele projektu 
a. Trójkąt celów projektu 
b. Kompromisy w projekcie 

3. Planowanie projektu 
a. Kontekst 
b. Otoczenie zewnętrzne i wewnętrzne projektu 
c. Interesariusze 
d. Macierz odpowiedzialności 
e. Jak planować (ograniczenia: czas, budżet, zasoby)
f. Karta projektu

4. Harmonogramowanie 
a. Wykorzystanie wykresu Gantt’a  (metoda ścieżki krytycznej) 
b. Bufory projektu 
c. Szacowanie zasobów w projekcie

5. Kluczowe osoby w pracy nad projektem:
a. Sponsor:
b. Lider projektu:
c. Zespół projektowy:

6. Zarządzanie ryzykiem w projekcie:
a. Idefinicja ryzyk  i implikacje dla projektu,
b. Identyfikacja ryzyk oraz strategie zarządzania 

7. Komunikacja w projekcie:
a. Rola i narzędzia wspierające skuteczną komunikację,
b. Zarządzanie komunikacją wewnętrzną i zewnętrzną  

8. Ewaluacja projektu:
a. rozliczenie projektu w odniesieniu do celu, zakresu 
b. analiza sukcesów i porażek –wnioski

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Metodyka

Prezentacja, wykład, dyskusja

Trener

Anna Ligęza - Łaciok

Trener, Project Menager. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla odbiorców komercyjnych jak i administracji publicznej z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami (unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych), a także tematyki: Agile i RODO w JST. Posiada certyfikaty IPMA, Prince.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.