Termin, miejsce, cena

19/05/2023 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line
05/12/2023 On-line
MS TEAMS
Szkolenie on-line

Program szkolenia

w przygotowaniu

Trener

Anna Ligęza - Łaciok

Trener, Project Menager. Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zarówno dla odbiorców komercyjnych jak i administracji publicznej z zakresu: pozyskiwania funduszy unijnych, zarządzania projektami (unijnymi i komercyjnymi wg metodyk tradycyjnych i zwinnych), a także tematyki: Agile i RODO w JST. Posiada certyfikaty IPMA, Prince.