Termin, miejsce, cena

Aktualnie nie wyznaczyliśmy terminu i nie prowadzimy zapisów na ten kurs/szkolenie. W celu uzyskania bliższych informacji lub oferty na szkolenie wewnętrzne prosimy o kontakt szkolenia@orylion.pl lub telefoniczny 81 532 62 06.

Adresaci szkolenia

Członkowie zarządu, rad nadzorczych oraz pracownicy (kierownicy i dyrektorzy biura zarządu, asystentki prezesów) spółki z o.o. i S.A.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zaznajomienie w/w osób z nowymi zasadami funkcjonowania spółki z o.o. i S.A., zasadami działalności zarządu, rady nadzorczej. Omówione zostaną także kwestie związane z zasadami reprezentacji spółek, działalnością prokurentów, analizą odpisu KRS w tym zakresie. Po zakończonym szkoleniu uczestnicy będą potrafili prowadzić obsługę organów spółki (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników), zwoływać posiedzenia organów. Członkowie rad nadzorczych jak i zarządu będą znać zasady funkcjonowania swoich organów i ciążące na nich obowiązki.

Program szkolenia

1. Zasady i cele zakładania spółek. Tworzenie spółek dla realizacji określonych przedsięwzięć, holding (grupa kapitałowa), grupa spółek, konsorcjum.
2. Kiedy tworzy się grupy spółek jest celowe (wady i zalety rozwiązania).
3. Zasady funkcjonowania grupy spółek w związku z nowelizacją.
4. Zasady reprezentacji spółek – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników. Zasady reprezentacji a odpis z KRS (praca z dokumentem).
5. Zasady funkcjonowania organów spółki z o.o. po nowelizacji.

A. Zarząd:
– doprecyzowanie zasad liczenia kadencji zarządu,
– mandat a kadencja,
– kadencja wspólna a indywidualna,
– zasady składania rezygnacji przez członków zarządu,
– prawa i obowiązki byłego członka zarządu,
– zasady protokołowania uchwał zarządu, co protokół powinien zawierać,
– od kiedy następuje objęcie funkcji członka zarządu i jego prawo do reprezentacji spółki, od chwili powołania czy od chwili wpisu do KRS?
– dwutorowość stosunku prawnego członka zarządu uchwała o powołaniu a umowa o pracę, kontrakt managerski, umowa zlecenie,
– zasady reprezentacji spółek z o.o. i S.A. – działanie przez członków zarządu, prokurentów, wspólników, pełnomocników. Zasady reprezentacji a odpis z KRS (praca z dokumentem).

B. Rada nadzorcza w sp. z o.o.:
– kadencja członka rady nadzorczej i zasady jej liczenia,
– uprawnienia kontrolne członka rady nadzorczej po zmianach,
– co to jest komitet rady nadzorczej,
– co powinny zawierać wewnętrzne procedury tak, by nadzór w spółce był efektywny?,
– rodzaje nadużyć w spółkach kapitałowych i sposoby ich wykrywania przez radę nadzorczą,
– obowiązek sporządzania sprawozdania przez radę nadzorczą,
– zakres uprawnień kontrolnych rady nadzorczej,
– obowiązek zawiadomienia biegłego rewidenta o posiedzeniu rady nadzorczej,
– doraźny lub stały komitet rady nadzorczej,
– pojęcie doradcy rady nadzorczej,
– sposób zwoływania posiedzenia rady nadzorczej.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora. 

Metodyka

- praca z dokumentem ( pełnomocnictwo, odpis z KRS… ),
- dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych, 
- rozwiązywanie problemów praktycznych  tzw. kazusów,
- wykład wzbogacony o technikę multimedialną (prezentacja w Power Point).

Trener

Agnieszka Lisak

Radca prawny zajmujący się obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe z zakresu prawa cywilnego oraz prawa gospodarczego, w szczególności prawa spółek, prawo umów w obrocie gospodarczym, windykacja wierzytelności, księgi wieczyste.

Piastowała stanowisko Doradcy Ministra Sprawiedliwości, zasiadała w radzie nadzorczej spółek z udziałem Skarbu Państwa ( Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej w Elektrowni Stalowa Wola S.A. ) Od 2004 roku zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej.

Jest autorką następujących artykułów:
1. „Zabezpieczanie zobowiązań wekslem” (Gazeta Podatkowa nr 20, 18.03.2004 r.),
2. „Egzekucja a upadłość dwa sposoby dochodzenia roszczeń od dłużników” (Gazeta Podatkowa nr 31, 26.04.2004 r.),
3. „Odpowiedzialność małżonków za długi – pieniądze firmowe czy rodzinne” (Gazeta Prawna nr 20, 27 – 29.01.2006 r.),
4. „Ze skargą do ministra” (artykuł poświęcony egzekucji w Polsce, Gazeta Prawna nr 29, 09.02.2006 r.).
5.  „Najszczelniej zamknięty zawód prawniczy” (artykuł poświęcony egzekucji w Polce – Gazeta Prawna  nr 104, 30.05.2006 r. ).
6. Roczne sprawozdanie zarządu w spółce kapitałowej (Gazeta Prawna nr 24, 2-4.02.2007),
7. Zasady wypłaty dywidendy w spółkach kapitałowych (Gazeta Prawna nr 8, 11.01.2007),
8. Zarzut przedawnienia trzeba zgłosić (Gazeta Prawna nr 78, 20-22.04.2007),
9. Zakazy wpisane do rejestru wiążą wszystkich przedsiębiorców (Gazeta Prawna nr 227, 22.11.2007).
10. „Spółki mają trudności z zebraniem dokumentów” (artykuł poświęcony prawu upadłościowemu, Gazeta Prawna nr 157, 12.09.2008).
Podmioty dotychczas przeszkolone: Enion S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Microsoft Sp. z o.o. BOT Elektrownia Bełchatów S.A., Enea S.A., PGNIG S.A., Volkswagen Poznań sp. z o.o., PSE Operator S.A., Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A., PKO Bank Polski S.A., ING Bank Śląski S.A., Grupa Ożarów S.A., Polski Koncern Naftowy Orlen S.A., Polska Telefonia Cyfrowa sp. z o.o., Kia Motors Polska sp. z o.o., Auchan Polska, Telekomunikacja Polska S.A. General Motors Manufacturing Poland sp. z o.o, ARiMR itd.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.