Lubelski przedsiębiorco! Jeżeli dotknęły Cię skutki COVID-19 sprawdź z jakiego wsparcia możesz skorzystać.

Dotacje przeznaczone są dla firm, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub braku płynności finansowej.

Warunkiem wypłaty dotacji jest wykazanie przez przedsiębiorcę spadku przychodów o przynajmniej 30% w dowolnym miesiącu po 1 lutego 2020 roku w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego okresu ubiegłego roku.

UWAGA! Sformułowanie "po 1 lutego" oznacza w praktyce, że pierwszym możliwym miesiącem, który możemy uwzględnić do porównań, jest miesiąc marzec 2020 roku. W takim przypadku porównujemy więc przychód z marca 2020 roku do przychodu z lutego 2020 roku lub przychód z marca 2020 roku do przychodu z marca 2019 roku.

O bezzwrotną dotację mogą wnioskować jedynie Ci przedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą w dniu 31 grudnia 2019 roku.
Środki uzyskane z dotacji można przeznaczyć na pokrycie bieżących wydatków firmy, takich jak najem lokalu, zakup towaru, opłacenie rachunków za media, czy zakup paliwa.

Jaka jest kwota bezzwrotnej dotacji?

Wysokość bezzwrotnej dotacji dla mikro i małych przedsiębiorców zależy od liczby zatrudnionych pracowników i wyliczana jest według następującego wzoru:

Dotacja =  kwota zł * x   gdzie x oznacza ilość zatrudnionych osób, łącznie z samym przedsiębiorcą.

Co istotne, dotacja przysługuje również osobom samozatrudnionym. Miesięczna wartość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie zatem 7845,11 zł. Oznacza to, że całkowita wartość dotacji dla osoby samozatrudnionej wyniesie 3 x 7845,11 zł, czyli 23535,33 zł.

Ogólna kwota środków przeznaczonych na realizację tego zadania wynosi około 74 mln. zł Wysokość dotacji będzie zależna od liczby zatrudnionych pracowników (jedynie na podstawie Kodeksu Pracy) i tak osoba samozatrudniona może liczyć na maksymalnie około 23,5 tys. zł w przypadku wnioskowania o wsparcie na 3 miesiące. Wsparcie uzależnione będzie od ilości zatrudnionych osób, dlatego na najwyższą kwotę wsparcia może liczyć małe przedsiębiorstwo zatrudniające maksymalnie 49 osób, które za ten sam okres (3 miesiące) może uzyskać około 165 tys. zł. Tym samym kwota wsparcia waha się od ok. 7,85 tys. zł do 54,92 tys. zł za miesiąc. Warunkiem bezzwrotności w/w wparcia będzie utrzymanie działalności gospodarczej przez zadeklarowany przez przedsiębiorcę okres (od 1 do 3 miesięcy licząc od następnego miesiąca, w którym złożono wniosek o dofinansowanie).

Bezzwrotna dotacja wypłacana będzie max przez 3 miesiące.

W LUBELSKIM program zostanie uruchomiony w połowie lipca 2020r. Szczegóły dostępne będą tutaj.

Zobacz >>>>>>>>

Pomoc od BGK >>>>>>>> zobacz pożyczki płynnościowe

Pożyczki z RPO WL