kolejny nabór wniosków październik 2022r i grudzień 2022r

DLA KOGO?
-Właściciele i współwłaściciele zarządzający MMŚP
-Kadra menadżerska
-Pracownicy przewidziani do objęcia stanowiska kierowniczego w MMŚP objętych projektem

CEL:

Podniesienie kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru Polski, poprzez realizację usług szkoleniowych i doradczych zgodnych z opisem kompetencji menadżerskich w zakresie transformacji cyfrowej za pośrednictwem Bazy Usług Rozwojowych.

Kompetencje menadżera odpowiedzialnego za transformację cyfrową obejmują trzy główne obszary związane z wdrażaniem zmian w:

Obszary tematyczne:

Obszarze organizacyjnym:
        Zarządzanie transformacją cyfrową
        Opracowanie modelu biznesowego
        Zarządzanie zmianą
        Zarządzanie produktem
        Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
        Marketing w gospodarce cyfrowej
        Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
Obszarze technologii:
        Przedsiębiorczość technologiczna
        Bezpieczeństwo cyfrowe
        Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
Obszarze procesów:
        Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
        Zarządzanie zintegrowanymi danymi

FINANSE:

Kwota wsparcia wynikająca z Projektu, przypadająca na Przedsiębiorcę, jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi odpowiednio:

  • mikroprzedsiębiorstwo – nie więcej niż 3 600,00 zł na Analizę (max 18 godzin) oraz nie więcej niż 32 200,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 35 800,00 zł.
  • małe przedsiębiorstwo – nie więcej niż 4 600,00 zł na Analizę (max 23 godzin) oraz nie więcej niż 48 300,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 52 900,00 zł.
  • średnie przedsiębiorstwo – nie więcej niż 5 600,00 zł na Analizę (max 28 godzin) oraz nie więcej niż 64 400,00 zł na usługi wynikające z Analizy, łącznie: 70 000,00 zł.

Maksymalny łączny koszt usług rozwojowych (wraz z wkładem własnym Przedsiębiorcy) wynikający z Projektu, przypadający na Pracownika, wynosi 16 100,00 zł (koszt analizy nie wlicza się do limitu wsparcia przypadającego na pracownika).

Ważne: Usługi doradcze dot. analizy lub usługi rozwojowe dla firm posiadających już analizę, na które przedsiębiorca stara się uzyskać dofinansowanie w bieżącym naborze, nie mogą rozpoczynać się wcześniej niż 20 lipca br.

W pierwszej kolejności Operator udzieli wsparcia Przedsiębiorcom, którzy: wydelegują do Projektu pracowników, którzy nie uczestniczyli, nie uczestniczą oraz nie będą uczestniczyć w usługach rozwojowych (np.: szkolenia, doradztwo, studia podyplomowe) realizowanych w ramach przedmiotowego konkursu „Akademia Menedżera MMŚP kompetencje cyfrowe” przez innych Operatorów lub w ramach konkursu „Akademia Menadżera MŚP” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-003/18) oraz „Akademia Menadżera MŚP2” (nr POWR.02.21.00-IP.09-00-001/20) – 10 pkt.

wydelegują do udziału w usłudze rozwojowej:

  • kobiety – 4 pkt
  • osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – 2 pkt.
  • Wniosek należy złożyć poprzez portal https://wniosek.akademia-cyfryzacji.pl/

następnie po akceptacji przez Operatora w terminie 7 dni roboczych należy dostarczyć formularze zgłoszeniowe za pośrednictwem poczty, kuriera.

Więcej informacji dostępna w aktualnościach oraz pod linkiem.

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.