Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie "Przepis na Menedżera". To projekt oferujący wsparcie w formie refundacji poniesionych przez Przedsiębiorcę kosztów na zakup usług rozwojowych - szkoleń i doradztwa, wybranych z systemu Bazy Usług Rozwojowych. Projekt adresowany jest do firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które posiadają siedzibę na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego.

  • Wysokość dofinansowania wynosi max. do 80% w ramach pomocy de minimis. W projekcie mogą wziąć udział przedsiębiorstwa, które chcą / planują rozszerzyć kompetencje kadr kierowniczych, menadżerskich.  Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w projekcie jest również posiadanie lub przygotowanie diagnozy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa, która może być również zrefundowana w ramach projektu.
Maksymalna kwota wsparcia wynosi odpowiednio:

  • Dla mikroprzedsiębiorstwa – do 12 500 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 2 500 zł).
  • Dla małego przedsiębiorstwa – do 25 000 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 5 000 zł).
  • Dla średniego przedsiębiorstwa – do 88 400 zł (w tym kwota na przygotowanie diagnozy do 19 400 zł).

Planowany termin pierwszego naboru - 3 czerwca 2019 r.

Lider Projektu: http://hrp.com.pl/projekty/przepis-na-menedzera/ oraz na stronie internetowej: http://prywatni.lublin.pl/?p=8265 

Znajdź nas na Bazie Usług Rozwojowych i wybierz odpowiednią dla Twojego przedsiębiorstwa Diagnozę. Jeśli nie zalazłeś diagnozy w odpowiadającym terminie: zadzwoń, napisz.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo w załącznikach:

Jeżeli Prowadzisz przedsiębiorstwo w innym województwie sprawdź kto jest Twoim Operatorem i zgłoś się do nas po wycenę Diagnozy.

OPERATORZY 

Twoje zgłoszenie będzie obsługiwane przez jednego z Operatorów realizujących projekt w Makroregionie, w którym znajduje się siedziba główna przedsiębiorstwa.

Operator skontaktuje się z Tobą w celu weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikowalności do projektu.

Więcej informacji pod adresem: https://www.parp.gov.pl/harmonogram-naborow/grants/akademia-menadzera-msp#opis 

    


Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.