Dlaczego musimy się szkolić z GHP, GMP i systemu HACCP?

Obowiązek szkolenia pracowników w zakładach sektora spożywczego wynika wprost z przepisów prawa: Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Rozporządzenie (WE) nr 852 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r.

Zgodnie z rozdziałem XII załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie higieny środków spożywczych przedsiębiorca zapewnia nadzór i szkolenie personelu pracującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania GHP (dobrej praktyki higienicznej), GMP (dobrej praktyki produkcyjnej) i zasad systemu HACCP.

Zgodnie z art. 59 ust. 3 i 4 ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia spełnienie powyższych wymagań (czyli przeprowadzenia szkoleń) musi być potwierdzone dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu – podmiot działający na rynku jest zobowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentacje o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać ją na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.

Zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi wykonania niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, wydanymi przez Komisję Europejską dnia 16 lutego 2009 r. szkolenie powinno być proporcjonalne do zadań pracowników danego przedsiębiorstwa spożywczego oraz odpowiednie do pracy, która ma być (przez nich) wykonana oraz powinno odnosić się do stosowania HACCP w tym przedsiębiorstwie.

UWAGA:

- przeszkolenie z zakresu BHP nie jest jednoznaczne i nie może być traktowane jako szkolenie z zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji i obrotu żywnością, gdyż zagadnienia te dotyczą zupełnie innych zakresów.

Biorąc pod uwagę powyższe wymagania proponujemy Państwu szkolenia z zakresu Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz systemu HACCP dostosowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa w formie webinaru.

Wybierając nasze szkolenia zyskują Państwo możliwość rozmowy z trenerem, uzyskania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania i problemy istotne dla Was. Podczas dyskusji możecie korzystać zarówno z wiedzy i doświadczenia trenera jak i innych uczestników szkolenia co często prowadzi do wypracowania bardzo pomocnych rozwiązań praktycznych dostosowanych do specyfiki działania uczestnika szkolenia.

Nasze szkolenia to nie są przesłane pocztą slajdy do samodzielnego przeczytania – webinar online pozwala na rozmowę i omówienie problemów z jakimi spotykają się uczestnicy szkoleń w swojej codziennej pracy.

Chcąc jak najpełniej dostosować się do Państwa potrzeb proponujemy szkolenia zróżnicowane pod względem adresatów i zakresu, w którym każdy znajdzie to czego potrzebuje:

1. "Zasady higieny z elementami dobrych praktyk dla pracowników produkcyjnych" – czas trwania 4 godziny  

2. "Dobra praktyka higieniczna (GHP) i Dobra praktyka produkcyjna (GMP) pierwszym krokiem do systemu HACCP (czyli mały HACCP dla początkujących)" – czas trwania 6 godzin

3. "System HACCP – co to jest i jak go wdrożyć?" - czas trwania 6 godzin.

4. "Szkolenie zamknięte - GHP, GMP i system HACCP dedykowany dla Twoich potrzeb." Szkolenie dostosowane do specyfiki działania i potrzeb Zamawiającego. Program ustalony indywidualnie z Zamawiającym, opracowany na podstawie wywiadu i analizy dokumentacji GHP, GMP i systemu HACCP funkcjonującej w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Treści szkolenia dostosowane do grupy odbiorców, proporcjonalne do skali działalności przedsiębiorstwa.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszej oferty w zakresie zarządzania jakością (GHP, GMP, HACCP)

Skontakuj się z nami

Zaufaj nam i zwiększ potencjał swoich pracowników.

730 755 444

Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00

Al. Warszawska 102

20-824 Lublin

Jesteśmy wpisani do rejestru instytucji szkoleniowych pod numerem 2.06/00057/2006.